รถเจาะบ่อบาดาลกาฬสินธุ์

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่กาฬสินธุ์ 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ 
– กาฬสินธุ์ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างกาฬสินธุ์ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในกาฬสินธุ์
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในกาฬสินธุ์
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– กาฬสินธุ์ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลกาฬสินธุ์  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ 

รับเจาะบาดาลอำเภอฆ้องชัย
รับเจาะบาดาลฆ้องชัยพัฒนา
รับเจาะบาดาลลำชี
รับเจาะบาดาลเหล่ากลาง
รับเจาะบาดาลโคกสะอาด
รับเจาะบาดาลโนนศิลา

รับเจาะบาดาลอำเภอดอนจาน
รับเจาะบาดาลดงพยุง
รับเจาะบาดาลดอนจาน
รับเจาะบาดาลนาจำปา
รับเจาะบาดาลม่วงนา
รับเจาะบาดาลสะอาดไชยศรี

รับเจาะบาดาลอำเภอนาคู
รับเจาะบาดาลนาคู
รับเจาะบาดาลบ่อแก้ว
รับเจาะบาดาลภูแล่นช้าง
รับเจาะบาดาลสายนาวัง
รับเจาะบาดาลโนนนาจาง

รับเจาะบาดาลอำเภอสามชัย
รับเจาะบาดาลคำสร้างเที่ยง
รับเจาะบาดาลสำราญ
รับเจาะบาดาลสำราญใต้
รับเจาะบาดาลหนองช้าง

รับเจาะบาดาลอำเภอกมลาไสย
รับเจาะบาดาลกมลาไสย
รับเจาะบาดาลดงลิง
รับเจาะบาดาลธัญญา
รับเจาะบาดาลหนองแปน
รับเจาะบาดาลหลักเมือง
รับเจาะบาดาลเจ้าท่า
รับเจาะบาดาลโคกสมบูรณ์
รับเจาะบาดาลโพนงาม

รับเจาะบาดาลอำเภอกุฉินารายณ์
รับเจาะบาดาลกุดค้าว
รับเจาะบาดาลกุดหว้า
รับเจาะบาดาลจุมจัง
รับเจาะบาดาลนาขาม
รับเจาะบาดาลนาโก
รับเจาะบาดาลบัวขาว
รับเจาะบาดาลสมสะอาด
รับเจาะบาดาลสามขา
รับเจาะบาดาลหนองห้าง
รับเจาะบาดาลเหล่าใหญ่
รับเจาะบาดาลเหล่าไฮงาม
รับเจาะบาดาลแจนแลน

รับเจาะบาดาลอำเภอคำม่วง
รับเจาะบาดาลดินจี่
รับเจาะบาดาลทุ่งคลอง
รับเจาะบาดาลนาทัน
รับเจาะบาดาลนาบอน
รับเจาะบาดาลเนินยาง
รับเจาะบาดาลโพน

รับเจาะบาดาลอำเภอท่าคันโท
รับเจาะบาดาลกุงเก่า
รับเจาะบาดาลกุดจิก
รับเจาะบาดาลดงสมบูรณ์
รับเจาะบาดาลท่าคันโท
รับเจาะบาดาลนาตาล
รับเจาะบาดาลยางอู้ม

รับเจาะบาดาลอำเภอนามน
รับเจาะบาดาลนามน
รับเจาะบาดาลยอดแกง
รับเจาะบาดาลสงเปลือย
รับเจาะบาดาลหนองบัว
รับเจาะบาดาลหลักเหลี่ยม

รับเจาะบาดาลอำเภอยางตลาด
รับเจาะบาดาลคลองขาม
รับเจาะบาดาลดอนสมบูรณ์
รับเจาะบาดาลนาดี
รับเจาะบาดาลนาเชือก
รับเจาะบาดาลบัวบาน
รับเจาะบาดาลยางตลาด
รับเจาะบาดาลหนองตอกแป้น
รับเจาะบาดาลหนองอีเฒ่า
รับเจาะบาดาลหัวงัว
รับเจาะบาดาลหัวนาคำ
รับเจาะบาดาลอิตื้อ
รับเจาะบาดาลอุ่มเม่า
รับเจาะบาดาลเขาพระนอน
รับเจาะบาดาลเว่อ
รับเจาะบาดาลโนนสูง

รับเจาะบาดาลอำเภอร่องคำ
รับเจาะบาดาลร่องคำ
รับเจาะบาดาลสามัคคี
รับเจาะบาดาลเหล่าอ้อย

รับเจาะบาดาลอำเภอสมเด็จ
รับเจาะบาดาลผาเสวย
รับเจาะบาดาลมหาไชย
รับเจาะบาดาลลำห้วยหลัว
รับเจาะบาดาลศรีสมเด็จ
รับเจาะบาดาลสมเด็จ
รับเจาะบาดาลหนองแวง
รับเจาะบาดาลหมูม่น
รับเจาะบาดาลแซงบาดาล

รับเจาะบาดาลอำเภอสหัสขันธ์
รับเจาะบาดาลนามะเขือ
รับเจาะบาดาลนิคม
รับเจาะบาดาลภูสิงห์
รับเจาะบาดาลสหัสขันธ์
รับเจาะบาดาลโนนน้ำเกลี้ยง
รับเจาะบาดาลโนนบุรี
รับเจาะบาดาลโนนศิลา
รับเจาะบาดาลโนนแหลมทอง

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองกุงศรี
รับเจาะบาดาลดงมูล
รับเจาะบาดาลลำหนองแสน
รับเจาะบาดาลหนองกุงศรี
รับเจาะบาดาลหนองบัว
รับเจาะบาดาลหนองสรวง
รับเจาะบาดาลหนองหิน
รับเจาะบาดาลหนองใหญ่
รับเจาะบาดาลเสาเล้า
รับเจาะบาดาลโคกเครือ

รับเจาะบาดาลอำเภอห้วยผึ้ง
รับเจาะบาดาลคำบง
รับเจาะบาดาลนิคมห้วยผึ้ง
รับเจาะบาดาลหนองอีบุตร
รับเจาะบาดาลไค้นุ่น

รับเจาะบาดาลอำเภอห้วยเม็ก
รับเจาะบาดาลกุดโดน
รับเจาะบาดาลคำเหมือดแก้ว
รับเจาะบาดาลคำใหญ่
รับเจาะบาดาลทรายทอง
รับเจาะบาดาลบึงนาเรียง
รับเจาะบาดาลพิมูล
รับเจาะบาดาลหัวหิน
รับเจาะบาดาลห้วยเม็ก
รับเจาะบาดาลโนนสะอาด

รับเจาะบาดาลอำเภอเขาวง
รับเจาะบาดาลกุดปลาค้าว
รับเจาะบาดาลกุดสิมคุ้มใหม่
รับเจาะบาดาลคุ้มเก่า
รับเจาะบาดาลสงเปลือย
รับเจาะบาดาลสระพังทอง
รับเจาะบาดาลหนองผือ

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลกลางหมื่น
รับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
รับเจาะบาดาลขมิ้น
รับเจาะบาดาลนาจารย์
รับเจาะบาดาลบึงวิชัย
รับเจาะบาดาลภูดิน
รับเจาะบาดาลภูปอ
รับเจาะบาดาลลำคลอง
รับเจาะบาดาลลำปาว
รับเจาะบาดาลลำพาน
รับเจาะบาดาลหนองกุง
รับเจาะบาดาลหลุบ
รับเจาะบาดาลห้วยโพธิ์
รับเจาะบาดาลเชียงเครือ
รับเจาะบาดาลเหนือ
รับเจาะบาดาลโพนทอง
รับเจาะบาดาลไผ่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.