รถเจาะบ่อบาดาลนครพนม

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่นครพนมซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก รถเจาะบาดาลในพื้นที่นครพนม


บริการรถเจาะน้ำบาดาลนครพนม

– นครพนมบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างนครพนมรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครพนมทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในนครพนม
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในนครพนม
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครพนมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– นครพนมติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลนครพนม  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลนครพนม
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลนครพนม
รับเจาะบาดาลอำเภอวังยาง
รับเจาะบาดาลยอดชาด
รับเจาะบาดาลวังยาง
รับเจาะบาดาลหนองโพธิ์
รับเจาะบาดาลโคกสี

รับเจาะบาดาลอำเภอท่าอุเทน
รับเจาะบาดาลท่าจำปา
รับเจาะบาดาลท่าอุเทน
รับเจาะบาดาลพนอม
รับเจาะบาดาลพะทาย
รับเจาะบาดาลรามราช
รับเจาะบาดาลหนองเทา
รับเจาะบาดาลเวินพระบาท
รับเจาะบาดาลโนนตาล
รับเจาะบาดาลไชยบุรี

รับเจาะบาดาลอำเภอธาตุพนม
รับเจาะบาดาลกุดฉิม
รับเจาะบาดาลดอนนางหงส์
รับเจาะบาดาลธาตุพนม
รับเจาะบาดาลธาตุพนมเหนือ
รับเจาะบาดาลนาถ่อน
รับเจาะบาดาลนาหนาด
รับเจาะบาดาลน้ำก่ำ
รับเจาะบาดาลฝั่งแดง
รับเจาะบาดาลพระกลางทุ่ง
รับเจาะบาดาลอุ่มเหม้า
รับเจาะบาดาลแสนพัน
รับเจาะบาดาลโพนแพง

รับเจาะบาดาลอำเภอนาทม
รับเจาะบาดาลดอนเตย
รับเจาะบาดาลนาทม
รับเจาะบาดาลหนองซน

รับเจาะบาดาลอำเภอนาหว้า
รับเจาะบาดาลท่าเรือ
รับเจาะบาดาลนาคูณใหญ่
รับเจาะบาดาลนางัว
รับเจาะบาดาลนาหว้า
รับเจาะบาดาลบ้านเสียว
รับเจาะบาดาลเหล่าพัฒนา

รับเจาะบาดาลอำเภอนาแก
รับเจาะบาดาลก้านเหลือง
รับเจาะบาดาลคำพี้
รับเจาะบาดาลนาคู่
รับเจาะบาดาลนาเลียง
รับเจาะบาดาลนาแก
รับเจาะบาดาลบ้านแก้ง
รับเจาะบาดาลพระซอง
รับเจาะบาดาลพิมาน
รับเจาะบาดาลพุ่มแก
รับเจาะบาดาลสีชมพู
รับเจาะบาดาลหนองบ่อ
รับเจาะบาดาลหนองสังข์

รับเจาะบาดาลอำเภอบ้านแพง
รับเจาะบาดาลนางัว
รับเจาะบาดาลนาเข
รับเจาะบาดาลบ้านแพง
รับเจาะบาดาลหนองแวง
รับเจาะบาดาลโพนทอง
รับเจาะบาดาลไผ่ล้อม

รับเจาะบาดาลอำเภอปลาปาก
รับเจาะบาดาลกุตาไก้
รับเจาะบาดาลนามะเขือ
รับเจาะบาดาลปลาปาก
รับเจาะบาดาลมหาชัย
รับเจาะบาดาลหนองฮี
รับเจาะบาดาลหนองเทาใหญ่
รับเจาะบาดาลโคกสว่าง
รับเจาะบาดาลโคกสูง

รับเจาะบาดาลอำเภอศรีสงคราม
รับเจาะบาดาลท่าบ่อสงคราม
รับเจาะบาดาลนาคำ
รับเจาะบาดาลนาเดื่อ
รับเจาะบาดาลบ้านข่า
รับเจาะบาดาลบ้านเอื้อง
รับเจาะบาดาลศรีสงคราม
รับเจาะบาดาลสามผง
รับเจาะบาดาลหาดแพง
รับเจาะบาดาลโพนสว่าง

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลกุรุคุ
รับเจาะบาดาลขามเฒ่า
รับเจาะบาดาลคำเตย
รับเจาะบาดาลดงขวาง
รับเจาะบาดาลท่าค้อ
รับเจาะบาดาลนาทราย
รับเจาะบาดาลนาราชควาย
รับเจาะบาดาลบ้านกลาง
รับเจาะบาดาลบ้านผึ้ง
รับเจาะบาดาลวังตามัว
รับเจาะบาดาลหนองญาติ
รับเจาะบาดาลอาจสามารถ
รับเจาะบาดาลโพธิ์ตาก
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอเรณูนคร
รับเจาะบาดาลท่าลาด
รับเจาะบาดาลนาขาม
รับเจาะบาดาลนางาม
รับเจาะบาดาลหนองย่างชิ้น
รับเจาะบาดาลเรณู
รับเจาะบาดาลเรณูใต้
รับเจาะบาดาลโคกหินแฮ่
รับเจาะบาดาลโพนทอง

รับเจาะบาดาลอำเภอโพนสวรรค์
รับเจาะบาดาลนาขมิ้น
รับเจาะบาดาลนาหัวบ่อ
รับเจาะบาดาลนาใน
รับเจาะบาดาลบ้านค้อ
รับเจาะบาดาลโพนจาน
รับเจาะบาดาลโพนบก
รับเจาะบาดาลโพนสวรรค์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.