รถเจาะบ่อบาดาลนครราชสีมา

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่นครราชสีมา ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่นครราชสีมา


บริการรถเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา
– นครราชสีมา บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างนครราชสีมา รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครราชสีมา ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในนครราชสีมา
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในนครราชสีมา
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
–นครราชสีมาติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลนครราชสีมา และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลนครราชสีมา
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน


รถเจาะบ่อบาดาลนครราชสีมา
รับเจาะบาดาลอำเภอบัวลาย
รับเจาะบาดาลบัวลาย
รับเจาะบาดาลหนองหว้า
รับเจาะบาดาลเมืองพะไล
รับเจาะบาดาลโนนจาน

รับเจาะบาดาลอำเภอสีดา
รับเจาะบาดาลสามเมือง
รับเจาะบาดาลสีดา
รับเจาะบาดาลหนองตาดใหญ่
รับเจาะบาดาลโนนประดู่
รับเจาะบาดาลโพนทอง

รับเจาะบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
รับเจาะบาดาลขามทะเลสอ
รับเจาะบาดาลบึงอ้อ
รับเจาะบาดาลพันดุง
รับเจาะบาดาลหนองสรวง
รับเจาะบาดาลโป่งแดง

รับเจาะบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
รับเจาะบาดาลขามสะแกแสง
รับเจาะบาดาลชีวึก
รับเจาะบาดาลพะงาด
รับเจาะบาดาลหนองหัวฟาน
รับเจาะบาดาลเมืองนาท
รับเจาะบาดาลเมืองเกษตร
รับเจาะบาดาลโนนเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอคง
รับเจาะบาดาลขามสมบูรณ์
รับเจาะบาดาลคูขาด
รับเจาะบาดาลดอนใหญ่
รับเจาะบาดาลตาจั่น
รับเจาะบาดาลบ้านปรางค์
รับเจาะบาดาลหนองบัว
รับเจาะบาดาลหนองมะนาว
รับเจาะบาดาลเทพาลัย
รับเจาะบาดาลเมืองคง
รับเจาะบาดาลโนนเต็ง

รับเจาะบาดาลอำเภอครบุรี
รับเจาะบาดาลครบุรี
รับเจาะบาดาลครบุรีใต้
รับเจาะบาดาลจระเข้หิน
รับเจาะบาดาลตะแบกบาน
รับเจาะบาดาลบ้านใหม่
รับเจาะบาดาลมาบตะโกเอน
รับเจาะบาดาลลำเพียก
รับเจาะบาดาลสระว่านพระยา
รับเจาะบาดาลอรพิมพ์
รับเจาะบาดาลเฉลียง
รับเจาะบาดาลแชะ
รับเจาะบาดาลโคกกระชาย

รับเจาะบาดาลอำเภอจักราช
รับเจาะบาดาลคลองเมือง
รับเจาะบาดาลจักราช
รับเจาะบาดาลทองหลาง
รับเจาะบาดาลศรีละกอ
รับเจาะบาดาลสีสุก
รับเจาะบาดาลหนองขาม
รับเจาะบาดาลหนองพลวง
รับเจาะบาดาลหินโคน

รับเจาะบาดาลอำเภอชุมพวง
รับเจาะบาดาลชุมพวง
รับเจาะบาดาลตลาดไทร
รับเจาะบาดาลท่าลาด
รับเจาะบาดาลประสุข
รับเจาะบาดาลสาหร่าย
รับเจาะบาดาลหนองหลัก
รับเจาะบาดาลโนนตูม
รับเจาะบาดาลโนนยอ
รับเจาะบาดาลโนนรัง

รับเจาะบาดาลอำเภอด่านขุนทด
รับเจาะบาดาลกุดพิมาน
รับเจาะบาดาลด่านขุนทด
รับเจาะบาดาลด่านนอก
รับเจาะบาดาลด่านใน
รับเจาะบาดาลตะเคียน
รับเจาะบาดาลบ้านเก่า
รับเจาะบาดาลบ้านแปรง
รับเจาะบาดาลพันชนะ
รับเจาะบาดาลสระจรเข้
รับเจาะบาดาลหนองกราด
รับเจาะบาดาลหนองบัวตะเกียด
รับเจาะบาดาลหนองบัวละคร
รับเจาะบาดาลหนองไทร
รับเจาะบาดาลหินดาด
รับเจาะบาดาลห้วยบง
รับเจาะบาดาลโนนเมืองพัฒนา

รับเจาะบาดาลอำเภอบัวใหญ่
รับเจาะบาดาลกุดจอก
รับเจาะบาดาลขุนทอง
รับเจาะบาดาลดอนตะหนิน
รับเจาะบาดาลด่านช้าง
รับเจาะบาดาลบัวใหญ่
รับเจาะบาดาลหนองบัวสะอาด
รับเจาะบาดาลหนองแจ้งใหญ่
รับเจาะบาดาลห้วยยาง
รับเจาะบาดาลเสมาใหญ่
รับเจาะบาดาลโนนทองหลาง

รับเจาะบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
รับเจาะบาดาลช่อระกา
รับเจาะบาดาลบ้านเหลื่อม
รับเจาะบาดาลวังโพธิ์
รับเจาะบาดาลโคกกระเบื้อง

รับเจาะบาดาลอำเภอประทาย
รับเจาะบาดาลกระทุ่มราย
รับเจาะบาดาลดอนมัน
รับเจาะบาดาลตลาดไทร
รับเจาะบาดาลทุ่งสว่าง
รับเจาะบาดาลนางรำ
รับเจาะบาดาลประทาย
รับเจาะบาดาลวังไม้แดง
รับเจาะบาดาลหนองค่าย
รับเจาะบาดาลหนองพลวง
รับเจาะบาดาลหันห้วยทราย
รับเจาะบาดาลเมืองโดน
รับเจาะบาดาลโคกกลาง
รับเจาะบาดาลโนนเพ็ด

รับเจาะบาดาลอำเภอปักธงชัย
รับเจาะบาดาลงิ้ว
รับเจาะบาดาลดอน
รับเจาะบาดาลตะขบ
รับเจาะบาดาลตะคุ
รับเจาะบาดาลตูม
รับเจาะบาดาลธงชัยเหนือ
รับเจาะบาดาลนกออก
รับเจาะบาดาลบ่อปลาทอง
รับเจาะบาดาลภูหลวง
รับเจาะบาดาลลำนางแก้ว
รับเจาะบาดาลสะแกราช
รับเจาะบาดาลสำโรง
รับเจาะบาดาลสุขเกษม
รับเจาะบาดาลเกษมทรัพย์
รับเจาะบาดาลเมืองปัก
รับเจาะบาดาลโคกไทย

รับเจาะบาดาลอำเภอปากช่อง
รับเจาะบาดาลกลางดง
รับเจาะบาดาลขนงพระ
รับเจาะบาดาลคลองม่วง
รับเจาะบาดาลจันทึก
รับเจาะบาดาลปากช่อง
รับเจาะบาดาลพญาเย็น
รับเจาะบาดาลวังกะทะ
รับเจาะบาดาลวังไทร
รับเจาะบาดาลหนองน้ำแดง
รับเจาะบาดาลหนองสาหร่าย
รับเจาะบาดาลหมูสี
รับเจาะบาดาลโป่งตาลอง

รับเจาะบาดาลอำเภอพระทองคำ
รับเจาะบาดาลทัพรั้ง
รับเจาะบาดาลพังเทียม
รับเจาะบาดาลมาบกราด
รับเจาะบาดาลสระพระ
รับเจาะบาดาลหนองหอย

รับเจาะบาดาลอำเภอพิมาย
รับเจาะบาดาลกระชอน
รับเจาะบาดาลกระเบื้องใหญ่
รับเจาะบาดาลชีวาน
รับเจาะบาดาลดงใหญ่
รับเจาะบาดาลท่าหลวง
รับเจาะบาดาลธารละหลอด
รับเจาะบาดาลนิคมสร้างตนเอง
รับเจาะบาดาลรังกาใหญ่
รับเจาะบาดาลสัมฤทธิ์
รับเจาะบาดาลหนองระเวียง
รับเจาะบาดาลโบสถ์
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
รับเจาะบาดาลขุย
รับเจาะบาดาลช่องแมว
รับเจาะบาดาลบ้านยาง
รับเจาะบาดาลไพล

รับเจาะบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
รับเจาะบาดาลระเริง
รับเจาะบาดาลวังน้ำเขียว
รับเจาะบาดาลวังหมี
รับเจาะบาดาลอุดมทรัพย์
รับเจาะบาดาลไทยสามัคคี

รับเจาะบาดาลอำเภอสีคิ้ว
รับเจาะบาดาลกฤษณา
รับเจาะบาดาลกุดน้อย
รับเจาะบาดาลคลองไผ่
รับเจาะบาดาลดอนเมือง
รับเจาะบาดาลบ้านหัน
รับเจาะบาดาลมิตรภาพ
รับเจาะบาดาลลาดบัวขาว
รับเจาะบาดาลวังโรงใหญ่
รับเจาะบาดาลสีคิ้ว
รับเจาะบาดาลหนองน้ำใส
รับเจาะบาดาลหนองบัวน้อย
รับเจาะบาดาลหนองหญ้าขาว

รับเจาะบาดาลอำเภอสูงเนิน
รับเจาะบาดาลกุดจิก
รับเจาะบาดาลนากลาง
รับเจาะบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
รับเจาะบาดาลมะเกลือเก่า
รับเจาะบาดาลมะเกลือใหม่
รับเจาะบาดาลสูงเนิน
รับเจาะบาดาลหนองตะไก้
รับเจาะบาดาลเสมา
รับเจาะบาดาลโคราช
รับเจาะบาดาลโค้งยาง
รับเจาะบาดาลโนนค่า

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองบุนนาก
รับเจาะบาดาลบ้านใหม่
รับเจาะบาดาลลุงเขว้า
รับเจาะบาดาลสารภี
รับเจาะบาดาลหนองตะไก้
รับเจาะบาดาลหนองบุนนาก
รับเจาะบาดาลหนองหัวแรต
รับเจาะบาดาลหนองไม้ไผ่
รับเจาะบาดาลแหลมทอง
รับเจาะบาดาลไทยเจริญ

รับเจาะบาดาลอำเภอห้วยแถลง
รับเจาะบาดาลกงรถ
รับเจาะบาดาลงิ้ว
รับเจาะบาดาลตะโก
รับเจาะบาดาลทับสวาย
รับเจาะบาดาลหลุ่งตะเคียน
รับเจาะบาดาลหลุ่งประดู่
รับเจาะบาดาลหินดาด
รับเจาะบาดาลห้วยแคน
รับเจาะบาดาลห้วยแถลง
รับเจาะบาดาลเมืองพลับพลา

รับเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รับเจาะบาดาลช้างทอง
รับเจาะบาดาลท่าช้าง
รับเจาะบาดาลพระพุทธ
รับเจาะบาดาลหนองงูเหลือม
รับเจาะบาดาลหนองยาง

รับเจาะบาดาลอำเภอเทพารักษ์
รับเจาะบาดาลบึงปรือ
รับเจาะบาดาลวังยายทอง
รับเจาะบาดาลสำนักตะคร้อ
รับเจาะบาดาลหนองแวง

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลจอหอ
รับเจาะบาดาลตลาด
รับเจาะบาดาลบ้านเกาะ
รับเจาะบาดาลบ้านโพธิ์
รับเจาะบาดาลบ้านใหม่
รับเจาะบาดาลปรุใหญ่
รับเจาะบาดาลพลกรัง
รับเจาะบาดาลพะเนา
รับเจาะบาดาลพุดซา
รับเจาะบาดาลมะเริง
รับเจาะบาดาลสีมุม
รับเจาะบาดาลสุรนารี
รับเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
รับเจาะบาดาลหนองจะบก
รับเจาะบาดาลหนองบัวศาลา
รับเจาะบาดาลหนองระเวียง
รับเจาะบาดาลหนองไข่น้ำ
รับเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม
รับเจาะบาดาลหมื่นไวย
รับเจาะบาดาลหัวทะเล
รับเจาะบาดาลโคกกรวด
รับเจาะบาดาลโคกสูง
รับเจาะบาดาลโพธิ์กลาง
รับเจาะบาดาลในเมือง
รับเจาะบาดาลไชยมงคล

รับเจาะบาดาลอำเภอเมืองยาง
รับเจาะบาดาลกระเบื้องนอก
รับเจาะบาดาลละหานปลาค้าว
รับเจาะบาดาลเมืองยาง
รับเจาะบาดาลโนนอุดม

รับเจาะบาดาลอำเภอเสิงสาง
รับเจาะบาดาลกุดโบสถ์
รับเจาะบาดาลบ้านราษฎร์
รับเจาะบาดาลสระตะเคียน
รับเจาะบาดาลสุขไพบูลย์
รับเจาะบาดาลเสิงสาง
รับเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

รับเจาะบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
รับเจาะบาดาลบึงพะไล
รับเจาะบาดาลบึงสำโรง
รับเจาะบาดาลสีสุก
รับเจาะบาดาลแก้งสนามนาง
รับเจาะบาดาลโนนสำราญ

รับเจาะบาดาลอำเภอโชคชัย
รับเจาะบาดาลกระโทก
รับเจาะบาดาลด่านเกวียน
รับเจาะบาดาลทุ่งอรุณ
รับเจาะบาดาลท่าจะหลุง
รับเจาะบาดาลท่าลาดขาว
รับเจาะบาดาลท่าอ่าง
รับเจาะบาดาลท่าเยี่ยม
รับเจาะบาดาลพลับพลา
รับเจาะบาดาลละลมใหม่พัฒนา
รับเจาะบาดาลโชคชัย

รับเจาะบาดาลอำเภอโนนสูง
รับเจาะบาดาลขามเฒ่า
รับเจาะบาดาลจันอัด
รับเจาะบาดาลดอนชมพู
รับเจาะบาดาลดอนหวาย
รับเจาะบาดาลด่านคล้า
รับเจาะบาดาลธารปราสาท
รับเจาะบาดาลบิง
รับเจาะบาดาลพลสงคราม
รับเจาะบาดาลมะค่า
รับเจาะบาดาลลำคอหงษ์
รับเจาะบาดาลลำมูล
รับเจาะบาดาลหลุมข้าว
รับเจาะบาดาลเมืองปราสาท
รับเจาะบาดาลโตนด
รับเจาะบาดาลโนนสูง
รับเจาะบาดาลใหม่

รับเจาะบาดาลอำเภอโนนแดง
รับเจาะบาดาลดอนยาวใหญ่
รับเจาะบาดาลวังหิน
รับเจาะบาดาลสำพะเนียง
รับเจาะบาดาลโนนตาเถร
รับเจาะบาดาลโนนแดง

รับเจาะบาดาลอำเภอโนนไทย
รับเจาะบาดาลกำปัง
รับเจาะบาดาลค้างพลู
รับเจาะบาดาลด่านจาก
รับเจาะบาดาลถนนโพธิ์
รับเจาะบาดาลบัลลังก์
รับเจาะบาดาลบ้านวัง
รับเจาะบาดาลมะค่า
รับเจาะบาดาลสายออ
รับเจาะบาดาลสำโรง
รับเจาะบาดาลโนนไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.