รถเจาะบ่อบาดาลมุกดาหาร

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่มุกดาหาร ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน

ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่มุกดาหาร 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลมุกดาหาร
– มุกดาหาร บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างมุกดาหาร รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลมุกดาหาร ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในมุกดาหาร
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในมุกดาหาร
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลมุกดาหาร ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– มุกดาหาร ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลมุกดาหาร และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลมุกดาหาร 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลมุกดาหาร
รับเจาะบาดาลอำเภอคำชะอี
รับเจาะบาดาลคำชะอี
รับเจาะบาดาลคำบก
รับเจาะบาดาลน้ำเที่ยง
รับเจาะบาดาลบ้านค้อ
รับเจาะบาดาลบ้านซ่ง
รับเจาะบาดาลบ้านเหล่า
รับเจาะบาดาลหนองเอี่ยน
รับเจาะบาดาลเหล่าสร้างถ่อ
รับเจาะบาดาลโพนงาม

รับเจาะบาดาลอำเภอดงหลวง
รับเจาะบาดาลกกตูม
รับเจาะบาดาลชะโนดน้อย
รับเจาะบาดาลดงหลวง
รับเจาะบาดาลพังแดง
รับเจาะบาดาลหนองบัว
รับเจาะบาดาลหนองแคน

รับเจาะบาดาลอำเภอดอนตาล
รับเจาะบาดาลดอนตาล
รับเจาะบาดาลนาสะเม็ง
รับเจาะบาดาลบ้านบาก
รับเจาะบาดาลบ้านแก้ง
รับเจาะบาดาลป่าไร่
รับเจาะบาดาลเหล่าหมี
รับเจาะบาดาลโพธิ์ไทร

รับเจาะบาดาลอำเภอนิคมคำสร้อย
รับเจาะบาดาลกกแดง
รับเจาะบาดาลนากอก
รับเจาะบาดาลนาอุดม
รับเจาะบาดาลนิคมคำสร้อย
รับเจาะบาดาลร่มเกล้า
รับเจาะบาดาลหนองแวง
รับเจาะบาดาลโชคชัย

รับเจาะบาดาลอำเภอหนองสูง
รับเจาะบาดาลบ้านเป้า
รับเจาะบาดาลภูวง
รับเจาะบาดาลหนองสูง
รับเจาะบาดาลหนองสูงเหนือ
รับเจาะบาดาลหนองสูงใต้
รับเจาะบาดาลโนนยาง

รับเจาะบาดาลอำเภอหว้านใหญ่
รับเจาะบาดาลชะโนด
รับเจาะบาดาลดงหมู
รับเจาะบาดาลบางทรายน้อย
รับเจาะบาดาลป่งขาม
รับเจาะบาดาลหว้านใหญ่

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลกุดแข้
รับเจาะบาดาลคำป่าหลาย
รับเจาะบาดาลคำอาฮวน
รับเจาะบาดาลดงมอน
รับเจาะบาดาลดงเย็น
รับเจาะบาดาลนาสีนวน
รับเจาะบาดาลนาโสก
รับเจาะบาดาลบางทรายใหญ่
รับเจาะบาดาลบ้านโคก
รับเจาะบาดาลผึ่งแดด
รับเจาะบาดาลมุกดาหาร
รับเจาะบาดาลศรีบุญเรือง
รับเจาะบาดาลโพนทราย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.