ช่างเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในกาฬสินธุ์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– กาฬสินธุ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– กาฬสินธุ์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– กาฬสินธุ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาฬสินธุ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลกาฬสินธุ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฆ้องชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลฆ้องชัยพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่ากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงพยุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาดไชยศรี
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูแล่นช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายนาวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนนาจาง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสามชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำสร้างเที่ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองช้าง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกมลาไสย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกมลาไสย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธัญญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ้าท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุฉินารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจุมจัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามขา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองห้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าไฮงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจนแลน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคำม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินจี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าคันโท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุงเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าคันโท
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางอู้ม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนามน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยอดแกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักเหลี่ยม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยางตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเชือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตอกแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอีเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวงัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิตื้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเม่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระนอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเว่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอร่องคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าอ้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาเสวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำห้วยหลัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูม่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลแซงบาดาล
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสหัสขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสหัสขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแหลมทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองกุงศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำหนองแสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาเล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเครือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมห้วยผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอีบุตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลไค้นุ่น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเหมือดแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงนาเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดปลาค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดสิมคุ้มใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้มเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปลือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางหมื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจารย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูปอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงเครือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.