ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในกำแพงเพชรนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลกำแพงเพชร
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลกำแพงเพชรทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– กำแพงเพชรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกำแพงเพชรสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– กำแพงเพชรออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– กำแพงเพชรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกำแพงเพชรขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาล กำแพงเพชร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อถ้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าพุทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชะพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหามแห
ช่างเจาะน้ำบาดาลสลกบาตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนตอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโค้งไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคลองขลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพุทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวถนน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ลาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคลองลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้ำไหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองลานพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสักงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งน้ำร้อน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทรายทองวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลถาวรวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบึงสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลระหาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชะโอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพนิมิต

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปางศิลาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางตาไว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาต
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรานกระต่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองพิไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุยบ้านโอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำกระต่ายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรานกระต่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังควง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะแบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัววัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาคีริส

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลานกระบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทิมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงทับแรต
ช่างเจาะน้ำบาดาลประชาสุขสันต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานกระบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนพลวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคณฑี
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองแม่ลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรงธรรม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขุนราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธำมรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบ่อคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานดอกไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไตรตรึงษ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโกสัมพีนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานดอกไม้ตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรชมภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลโกสัมพี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไทรงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพานทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแม่แตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไม้กอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.