ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในขอนแก่นนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

                   ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลขอนแก่น
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลขอนแก่นทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลขอนแก่นสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ขอนแก่นออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขอนแก่นขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลขอนแก่น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอซำสูง
ตำบลกระนวน
ตำบลคำแมด
ตำบลคูคำ
ตำบลบ้านโนน
ตำบลห้วยเตย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไชย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกระนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดูนสาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโจด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเพียขอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีบุญเรือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนพะยอม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหินลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเขียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเสาเล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยสอ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระเสริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังทุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ามะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าหวายนั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนฆ้อง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าปอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินตั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคนเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโต้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลอมคอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงนางเบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงโสกพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพ็กใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโจดหนองแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสกนกเต็น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสวาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนคอม
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงธนสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงเซิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหว้าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนหม่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเพ็ก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลซำยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบริบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูห่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเพิ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแดง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคึมชาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเค็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกั่วป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันโจด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนธาตุ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดกว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจระเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเม็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุขสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเมืองแอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเปือยน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยน้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเนียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาวะถี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนท่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านางแนว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงน้อย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนฉิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่นาเพียง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.