ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจันทบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจันทบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจันทบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จันทบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจันทบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จันทบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จันทบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจันทบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลจันทบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาคิชฌกูฎ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทเขลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลซากไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลซึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตกพรม
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรอกนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะปอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อเวฬุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบไพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสรรพรส
ช่างเจาะน้ำบาดาลวันยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกวียนหัก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกาดเง้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเบญจา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อพุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลอยแหวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยายร้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลรำพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองพี่น้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีพยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาบายศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาวัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโขมง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนายายอาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระแจะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายายอาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโตนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามไชย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปัถวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแซ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างคีรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสอยดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะตอน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคมบาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองนารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทนิมิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกะจะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสลง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก่งหางแมว
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนซ่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพี่น้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาวงกต
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งหางแมว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแหลมสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้ำเค็ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกะไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางสระเก้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำแหลมสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชิ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเปริด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโป่งน้ำร้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพนิมิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งน้ำร้อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.