ช่างเจาะน้ำบาดาลนครปฐม

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครปฐมนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครปฐม
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครปฐมทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครปฐมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครปฐมสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครปฐมออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครปฐมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครปฐมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกำแพงแสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรตีบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงแสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนข่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกระพัโหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งลูกนก
ช่างเจาะน้ำบาดาลรางพิกุล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระสี่มุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหมอนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนพุทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนรวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำลูกบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำเหย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามง่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยด้วน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนครชัยศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระชับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตำหนัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครชัยศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกระเบา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแก้วฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะเนียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานตากฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดละมุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีมหาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลศีรษะทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสัมปทวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกพระเจดีย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยาวาส

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางเลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองนกกระทุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนราภิรมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิลเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวปากท่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางปลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางภาษี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางไทรป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่หูช้าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพุทธมณฑล
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองโยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลายา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสามพราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระทุ่มล้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองจินดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดจินดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรงคนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกระทึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลยายชา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหอมเกร็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ้อมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ขิง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยายหอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาก้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนนขาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลธรรมศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระปฐมเจดีย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระประโทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะกู
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระกระเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนป่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามควายเผือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปากโลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยจรเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพรงมะเดื่อ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.