ช่างเจาะน้ำบาดาลนครพนม

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครพนมนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครพนม
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครพนมทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครพนมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครพนมสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครพนมออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครพนมรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครพนมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครพนม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยอดชาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าอุเทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอุเทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลรามราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวินพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอธาตุพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดฉิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนนางหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุพนมเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาถ่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำก่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝั่งแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระกลางทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเหม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนแพง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาทม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองซน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคูณใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าพัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระซอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุ่มแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสังข์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเข
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปลาปาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุตาไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลาปาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเทาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าบ่อสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเอื้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามผง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุรุคุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาราชควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตามัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองญาติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาจสามารถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ตาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเรณูนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองย่างชิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเรณู
ช่างเจาะน้ำบาดาลเรณูใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหินแฮ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหัวบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสวรรค์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.