ช่างเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครราชสีมานั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

                    ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครราชสีมา
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครราชสีมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครราชสีมาสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครราชสีมาออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครราชสีมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบัวลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพะไล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนจาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามทะเลสอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันดุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามสะแกแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีวึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะงาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวฟาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเกษตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูขาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาจั่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปรางค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพาลัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเต็ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอครบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลครบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลครบุรีใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลจระเข้หิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะแบกบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบตะโกเอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำเพียก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระว่านพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอรพิมพ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเฉลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแชะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกระชาย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจักราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจักราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีละกอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินโคน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลประสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาหร่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนยอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอด่านขุนทด
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดพิมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านขุนทด
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแปรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันชนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระจรเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวตะเกียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวละคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเมืองพัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตะหนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแจ้งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสมาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทองหลาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อระกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกระเบื้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอประทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระทุ่มราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางรำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลประทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไม้แดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันห้วยทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเพ็ด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปักธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะขบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะคุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงชัยเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนกออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อปลาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำนางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแกราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกษมทรัพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกไทย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนงพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกะทะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสาหร่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งตาลอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระทองคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพรั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบกราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหอย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระชอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเบื้องใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารละหลอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรังกาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสัมฤทธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องแมว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลระเริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุดมทรัพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยสามัคคี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีคิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกฤษณา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมิตรภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดบัวขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโรงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีคิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าขาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสูงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเกลือเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเกลือใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสูงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลโค้งยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนค่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบุนนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุงเขว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสารภี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบุนนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวแรต
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไม้ไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยเจริญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยแถลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกงรถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับสวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุ่งตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุ่งประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแถลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพลับพลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระพุทธ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเทพารักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอหอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรุใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลกรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะเนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุดซา
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีมุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุรนารี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจะบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไข่น้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมื่นไวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์กลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยมงคล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเบื้องนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานปลาค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนอุดม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสิงสาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขไพบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสิงสาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงพะไล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้งสนามนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสำราญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโชคชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระโทก
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านเกวียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งอรุณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าจะหลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาดขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอ่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเยี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลละลมใหม่พัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโชคชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันอัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านคล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำคอหงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุมข้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลโตนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยาวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำพะเนียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตาเถร
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้างพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนนโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัลลังก์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายออ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.