ช่างเจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครศรีธรรมราชนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครศรีธรรมราชทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครศรีธรรมราชรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครศรีธรรมราชออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครศรีธรรมราชรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครศรีธรรมราชขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอช้างกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักช้าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลกิ่งอำเภอนบพิตำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรุงชิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะหรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนบพิตำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเหรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้องเนียน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจุฬาภรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนหนองคว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหมอบุญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านควนมุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามตำบล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฉวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะเปียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากะชะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเขลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแว
ช่างเจาะน้ำบาดาลละอาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยปริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไม้เรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไสหร้า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนหนองหงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าประจะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสม็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางหลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังอ่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเคร็ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอถ้ำพรรณรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเส
ช่างเจาะน้ำบาดาลดุสิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำพรรณรา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลที่วัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหลวงเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาไม้ไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาโร

ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองทุ่งสง-ตำบลปากแพรก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรุงหยัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุแหระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางรูป
ช่างเจาะน้ำบาดาลปริก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขึ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวตะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโมคลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้วแสน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลำนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากพนัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนาบนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะเมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเพิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพนังฝั่งตะวันตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพนังฝั่งตะวันออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหูล่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะทวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมตะลุมพุก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรหมคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลทอนหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลอินคีรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระพรหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายสำเภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสาร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะทูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางค้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนเกย
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาธง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลานสกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำโลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานสกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแก้ว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสิชล
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งปรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิชล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีขีด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปลี่ยน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาเภา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหัวไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนชะลิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าซอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรามแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าสตน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพังไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียรเขา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียรใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลการะเกด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้องลำเจียก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียรใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสือหึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เจ้าอยู่หัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลไสหมาก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงเซา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าซัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะม่วงสองต้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์เสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยมนตรี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.