ช่างเจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครสวรรค์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครสวรรค์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครสวรรค์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครสวรรค์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครสวรรค์สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครสวรรค์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครสวรรค์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครสวรรค์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครสวรรค์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมตาบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมตาบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางสวรรค์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่เปิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เปิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลฆะมัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับกฤช
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับกฤชใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิกุล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระเจา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกยไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่สิงห์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตากฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลตากฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุนกยูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพยนต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพิกุล
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุดมธัญญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาชายธง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตาคลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาคลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมนิมิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดทิพรส
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้อยทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทำนบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนมรอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนมเศษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังมหากร
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายลำโพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวถนน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบรรพตพิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาขีด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตาหงาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงปลาทู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตางู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหูกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญผล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพยุหะคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าน้ำอ้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมเขาบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำทรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพยุหะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงหัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านมัทรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขากะลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินมะกอก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลาดยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลเจ้าไก่ต่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้อยละคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนมวัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยน้ำหอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินขี้เหล็ก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารทหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยถั่วเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยถั่วใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยร่วม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเก้าเลี้ยว
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาโพธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเก้าเลี้ยว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาดิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางแดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียนเลื่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์ตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์ออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพระหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเสนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านมะเกลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระนอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดไทรย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกรียงไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแควใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่วงก์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังซ่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาชนกัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่วงก์
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เลย์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโกรกพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางประมุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางมะฝ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินกว้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโกรกพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไพศาลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังข่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำลัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ประสาท

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.