ช่างเจาะน้ำบาดาลน่าน

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดน่าน นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจังหวัดน่าน
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดน่าน ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จังหวัดน่านรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดน่าน สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จังหวัดน่านออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จังหวัดน่านรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดน่าน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   รายชื่อจังหวัดทั้งหมด
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดน่าน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าน้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเกี๋ยน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝายแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงตึ๊ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองจัง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลงอบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลและ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าวังผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวังผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาตอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนทอง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีษะเกษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสถาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงของ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาหมื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทะนุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิงหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองลี่
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ่อเกลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อเกลือเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อเกลือใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูฟ้า
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าคาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลปัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวรนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลาเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลาแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสกาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสถาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจดียชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแงง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยวัฒนา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสองแคว
ช่างเจาะน้ำบาดาลชนแดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาไร่หลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยอด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสันติสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่พงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแลวหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพงษ์
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนน่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโก๋น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระพุทธบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงคาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่ใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลถืมตอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเนียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเรือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยสถาน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเวียงสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขึ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งศรีทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำปั้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำมวบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงสนุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาบหัวนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลส้าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลส้านนาหนองใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่ายนาไลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ขะนิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สาคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลไหล่น่าน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่จริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำปาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่จริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.