ช่างเจาะน้ำบาดาลพัทลุง

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในพัทลุงนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลพัทลุง
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลพัทลุงทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– พัทลุงรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพัทลุงสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– พัทลุงออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– พัทลุงรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพัทลุงขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลพัทลุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีนครินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกงหรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกงหรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเฉลิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะรัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมหวัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอควนขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะมวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะเลน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขยาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลปันแต
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนมวังก์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนางตุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะกอกเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพรกหา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมโตนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโตนดด้วน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตะโหมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโหมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ขรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาปะขอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสัก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากพะยูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพะยูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝาละมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหารเทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะนางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะหมาก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอป่าบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งนารี
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองธง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกทราย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอป่าพะยอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าพะยอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานข่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเต่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีบรรพต
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะแพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาปู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาย่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาชัยสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลจองถนน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหานโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาชัยสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกม่วง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนมะพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูหาสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามิหรำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาท่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโหนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรางหมู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่มเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาเจียก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกชะงาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.