ช่างเจาะน้ำบาดาลพิจิตร

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในพิจิตรนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลพิจิตร
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลพิจิตรทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– พิจิตรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพิจิตรสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– พิจิตรออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– พิจิตรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิจิตรขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลพิจิตร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดงเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังงิ้วใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักขุนเณร
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยพุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยร่วม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตะพานหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองคูณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงตะขบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะพานหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับหมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหลุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพยอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเกตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรโรงโขน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่หลวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทับคล้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับคล้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาเจ็ดลูก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางมูลนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางมูลนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำประดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะกู
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหอไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเขน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินมะกอก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบึงนาราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงนาราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไทรงาม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวชิรบารมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโมกข์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลุม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังทรายพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทรายพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาไหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสากเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเยี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทับไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลสากเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าไทร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสามง่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลรังนก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามง่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินปอ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองคะเชนทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลฆะมัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงป่าคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าฬอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากทาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ามะคาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายคำโห้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโรงช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ขวาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะนง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางคลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพทะเล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเสือเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ประทับช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ท่าโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่รอบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.