ช่างเจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในพิษณุโลกนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลพิษณุโลก
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลพิษณุโลกทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– พิษณุโลกรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพิษณุโลกสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– พิษณุโลกออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– พิษณุโลกรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิษณุโลกขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลพิษณุโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชาติตระการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชาติตระการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อภาค
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนเมี่ยง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนครไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางโกลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกะท้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเฮี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินเพิ่ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครป่าหมาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดตายม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามคลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสลุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุยม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสงสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านางงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลักแรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังอิทก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรหมพิราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงประคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลุกเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับยายเชียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมพิราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะต้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวงฆ้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีภิรมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหอกลอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยนาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหมื่นราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันชาลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังนกแอ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพิกุล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งโสภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ระกา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวัดโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคันโช้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่างาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้อแท้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินลาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเนินมะปราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านมุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโพรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินมะปราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรย้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกร่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากโทก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลายชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขามสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำคู้
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดพริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมอแข
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอรัญญิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ขอดอน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.