ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาสารคาม

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในมหาสารคามนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลมหาสารคาม
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลมหาสารคามทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– มหาสารคามรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลมหาสารคามสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– มหาสารคามออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– มหาสารคามรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลมหาสารคามขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาล มหาสารคาม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชื่นชม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลชื่นชม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าดอกไม้

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกันทรวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดใส้จ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเฒ่าพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคันธารราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขอนยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสีนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลิงแฝก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาดูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกู่สันตรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงดวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงบัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาเชือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเชือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันป่าตอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวาไร่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบรบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนงัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบรบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคูขาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนราษี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้ามปู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสีนวล
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะหลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลภารแอ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลราษฎร์พัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลราษฎร์เจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเตา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเม็กดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยางสีสุราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเรียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางสีสุราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างแซ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวสันตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวาปีปทุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลงัวบา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลประชาพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสือโก้ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสีทองหลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกู่ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองซอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสือเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหว่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสองคอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแอ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งเลิงจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงน่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกก่อ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแกดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลมิตรภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแกดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนภิบาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโกสุมพิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางท่าแจ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวาไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลิงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้งแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแห่ใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.