ช่างเจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในร้อยเอ็ดนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลร้อยเอ็ด
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลร้อยเอ็ดทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ร้อยเอ็ดรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลร้อยเอ็ดสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ร้อยเอ็ดออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ร้อยเอ็ดรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลร้อยเอ็ดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลร้อยเอ็ด
.. ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งเขาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเขาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทอดไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลดูกอึ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาวแห
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเด่นราษฎร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงขวัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเขือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระเจ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูม้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงขวัญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่น้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าสังข์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิ้นฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีโคตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอีง่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกล่าม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจังหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปาฝา
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักแว่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนชาติ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอธวัชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลธวัชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิเวศน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะอึ
ช่างเจาะน้ำบาดาลราชธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวาทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพศาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปทุมรัตต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอกล้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพนมไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลชานุวรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนานวล
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนมไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลวารีสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทัพไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสมเด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงควง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเปลือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์สัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสุวรรณภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจำปาขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างเผือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอกไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกุลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งศรีเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อพันขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวโทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินกอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหินลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองทุ่ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองพอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสีดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาน้ำย้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเขาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขุ่นใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออาจสามารถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแจ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหมื่นถ่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาจสามารถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโหรา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกษตรวิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกู่กาสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงครั่งน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงครั่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิงห์โคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกษตรวิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมยวดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งเลิศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมยวดี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอภาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลรอบเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาดสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหนือเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองสรวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองสรวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสลภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขวัญเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขวาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเกลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีวิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธิ์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเปี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำพอุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนโอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลอัคคะคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหาดยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามขา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทราย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรมสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระนกแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มเม่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกกม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนชัยศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรีสว่าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.