ช่างเจาะน้ำบาดาลลพบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในลพบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลลพบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลลพบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ลพบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลพบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ลพบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ลพบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลพบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลลพบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชัยบาดาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยนารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยบาดาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโสม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมลำนารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่สามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะกอกหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงค่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำนารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลาทิพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยายโต๊ะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแหลม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าวุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางคู้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเบิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมุจลินท์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดสาลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสมอคอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสลุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพตลาดแก้ว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับจำปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะเลวังวัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผักแว่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวลำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งผักกูด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านหมี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลชอนม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกะพี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพึ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหมี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาสอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามแจง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายห้วยแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระเบียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินปัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพัฒนานิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชอนน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสาริกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดีลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำสุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพัฒนานิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะนาวหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยขุนราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสลุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำสนธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดตาเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำสนธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขารวก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสระโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิยมชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาโพธิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชอนสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชอนสารเดช
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางโทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองม่วง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะเลชุบศร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขันหมาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านข่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมมาสตร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสี่คลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสามยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโก่งธนู
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกระเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกลำพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ตรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์เก้าต้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเกตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมะรุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลถลุงเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังขอนขว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจั่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเพลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแกราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุมข้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพนียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสำโรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางราก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกแสมสาร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.