ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปาง

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในลำปางนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลลำปาง
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลลำปางทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ลำปางรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลำปาง สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ลำปางออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ลำปางรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำปางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลลำปาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภองาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านร้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านอ้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงเตา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลวงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลวงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ตีบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งฮั้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องเคาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทรายคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใต้
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสบปราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบปราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่กัวะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้างฉัตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงยางคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวอแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหล่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้างฉัตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สัน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกาะคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแส่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปางหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่พัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลไหล่หิน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเถิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลล้อมแรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเถินบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงมอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ถอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่มอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่วะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกล้วยแพะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุญนาคพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแฮ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเอื้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงแสนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบตุ๋ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนดอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงเหนือ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองปาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกว๋าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ้ซ้อน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสริมงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมขวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสริมซ้าย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแจ้ห่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวิเชตนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ้ห่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สุก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ทะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาครัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำโจ้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกิ่ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันดอนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่พริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบาทวังตวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่พริก
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่เมาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจางเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบป้าน

ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เมาะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.