ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในศรีสะเกษนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลศรีสะเกษ
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลศรีสะเกษทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ศรีสะเกษรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลศรีสะเกษสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ศรีสะเกษออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ศรีสะเกษรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลศรีสะเกษขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลศรีสะเกษ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศิลาลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลีกลิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโจดม่วง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลผือใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลอีเซ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโดด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกันทรลักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระแชง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเสลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลจานใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลชำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตระกาจ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงมะลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูผาหมอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลรุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลละลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสังเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสำราญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกันทรารมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเนียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักแพว
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลละทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอีปาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขุขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกฤษณา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันทรารมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดองกำเม็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาอุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรือใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลมศักดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีตระกูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงตาเจ็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฉลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลใจดี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขุนหาญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระหวัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันทรอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนหาญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบักดอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูฝ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์กระสังข์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์วงศ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตองปิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรุ่งระวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลละเอาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบึงบูรพ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงบูรพ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเป๊าะ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปรางค์กู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิมายเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเชียงทูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพยุห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำแย
ช่างเจาะน้ำบาดาลพยุห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเพ็ก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียนราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลละลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยตามอญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยตึ๊กชู
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพรพัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอยางชุมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเมืองฮาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนกาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางชุมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางชุมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิ้นฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนคูณ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอราษีไศล
ช่างเจาะน้ำบาดาลจิกสังข์ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดู่ ตำบลด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวหุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างปี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลส้มป่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอึ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลหว้านคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดวนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนยาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีรัตนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิงพวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีโนนงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระเยาว์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสืองข้าว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยทับทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกล้วยกว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจานแสนไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักไหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทับทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองหลวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออุทุมพรพิสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขะยูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเกษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะอาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลรังแร้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระกำแพงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองห้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอี่หล่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหล่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเบญจลักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าคล้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสียว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูซอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลซำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะดอบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหญ้าปล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองครก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมากเขียบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเขวา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาโกน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองจันทร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนคูณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่ากวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไพรบึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาทเยอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงพลัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพรบึง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.