ช่างเจาะน้ำบาดาลสกลนคร

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในสกลนครนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลสกลนคร
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลสกลนครทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– สกลนครรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลสกลนครสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– สกลนครออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– สกลนครรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสกลนครขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลสกลนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดบาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดบาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดไห
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาม่อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุสุมาลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุสุมาลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิไพศาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคำตากล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำตากล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวสิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนิคมน้ำอูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมน้ำอูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุวรรณคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงหม้อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงหม้อทองใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกวั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหลัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรรณานิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างมิ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหัวบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรรณา
ช่างเจาะน้ำบาดาลพอกน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชิงชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพังโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงไข่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลไฮหย่อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกปลาซิว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุบเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกภู

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวานรนิวาส
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเรือคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวก่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูสะคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาซอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวานรนิวาส
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลอินทร์แปลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเดื่อศรีคันไชย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวาริชภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลาโหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวาริชภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสว่างแดนดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเนิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลโกน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านต้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านถ่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่างแดนดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวง ตำบลโคกสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอส่องดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปทุมวาปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลส่องดาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออากาศอำนวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าก้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามัคคีพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอากาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนแพง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเจริญศิลป์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญศิลป์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกศิลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเต่างอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทร์เพ็ญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงทวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเต่างอย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วด่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงชน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมะไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุนาเวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุเชิงชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังขว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลฮางโฮง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงเครือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกก่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านม่วงคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตองโขบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าโพนค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแมดนาท่ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตงวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงสือ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.