ช่างเจาะน้ำบาดาลสงขลา

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลา นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจังหวัดสงขลา
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดสงขลา ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จังหวัดสงขลา รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดสงขลา สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จังหวัดสงขลา ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จังหวัดสงขลา รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดสงขลา ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   รายชื่อจังหวัดทั้งหมด
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

 ช่างเจาะน้ำบาดาลสงขลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกระแสสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระแสสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชิงแส
ช่างเจาะน้ำบาดาลโรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคลองหอยโข่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหอยโข่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกม่วง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอควนเนียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนโส
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเหรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรัตภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยลึก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจะนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนตัดหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเปียะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะโหนง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหมอไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าชิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะกอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพานไม้แก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำบลแค

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาทวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหมอศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลประกอบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลักหนู
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะท้อน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาหม่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหม่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิจิตร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางกล่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกล่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอระโนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองแดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเครียะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อตรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแตระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลระวะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลระโนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดนสงวน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอรัตภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนรู
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูหาใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าชะมวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสทิงพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระดังงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูขุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะทิ้งพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลดีหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อดาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสะบ้าย้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูหา
ช่างเจาะน้ำบาดาลจะแหน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งพอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบาโหย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโหนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะบ้าย้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปียน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลปริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปาดังเบซาร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักแต้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขามีเกียรติ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสิงหนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะแล้
ช่างเจาะน้ำบาดาลชิงโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลทำนบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเขียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าขาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรำแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสทิงหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเขา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหาดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองอู่ตะเภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองแห
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งตำเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเทพา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากบาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำไพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะกอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะสะบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะยอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะแต้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขารูปช้าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.