ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในสระแก้วนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลสระแก้ว
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลสระแก้วทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– สระแก้วรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลสระแก้วสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– สระแก้วออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– สระแก้วรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสระแก้วขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหม่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหมากมุ่น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคลองหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองไก่เถื่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับมะกรูด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเบญจขร
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรเดี่ยว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตาพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคคลาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังน้ำเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหินปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาหลังใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งมหาเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำเย็น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวัฒนานคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเกวียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักขะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัฒนานคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะเคียนบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหมากฝ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโจด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแซร์ออ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหมากเค็ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออรัญประเทศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองทับจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับพริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่หนองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลผ่านศึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลฟากห้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสังข์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอรัญประเทศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาฉกรรจ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระเพลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาฉกรรจ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสามสิบ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแยก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาลำดวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระขวัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกปี่ฆ้อง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.