ช่างเจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   รายชื่อจังหวัดทั้งหมด
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

ช่างเจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวิภาวดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกุกเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกุกใต้

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกาญจนดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรูด
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะแดะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างขวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าทองใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอุแท
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าร่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลายวาส

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคีรีรัฐนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะเปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำสิงขร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระดาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขนอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำหัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทำเนียบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านยาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชัยบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลชลคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยคราม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าฉาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าฉาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเคย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากฉลุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาถ่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสวียด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าชนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองพา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคันธุลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าชนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลประสงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมอทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านตาขุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรุไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านนาสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองปราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนสุบรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเตา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเตาใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าชี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรุพี
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพิ่มพูนทรัพย์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านนาเดิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรัพย์ทวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองชะอุ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองศก
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นยวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลูเถื่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังกาญจน์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลสินปุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสินเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิปัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรขึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรโสภา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพุนพิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรูด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะปาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสะท้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโรงช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำรอบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางงอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางมะเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเดือน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุนพิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะลวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลีเล็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาหัวควาย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกาะพะงัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะพะงัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเต่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกาะสมุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อผุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเร็ต
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิปะน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่น้ำ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเคียนซา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพ่วงพรมคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลอรัญคามวารี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาตอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเคียนซา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองฉนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางชนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางใบไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขามเตี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดประดู่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเวียงสระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองฉนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านส้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขานิพันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงสระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไชยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดไชยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกรบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากหมาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเว
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุมเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลม็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโมถ่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.