ช่างเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุบลราชธานีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลอุบลราชธานี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– อุบลราชธานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอุบลราชธานีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– อุบลราชธานีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– อุบลราชธานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลอุบลราชธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองโพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังเคน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาเยีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเยีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเรือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำขุ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพบูลย์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสว่างวีระวงศ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งมะแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งโดม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดข้าวปุ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาบิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลข้าวปุ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทันน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งเค็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสวาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอนมดแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำไฮใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนมดแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตระการพืชผล
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเดียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดยาลวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุศกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเปี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุหลุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตระการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตากแดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำแข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสะไม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยฝ้ายพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเซเป็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไหล่ทุ่ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอตาลสุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจิกเทิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลสุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งศรีอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาห่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกชำแระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาจะหลวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจะหลวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสกแสง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุเปือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีวิเชียร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเก่าขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโดมประดิษฐ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบุณฑริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอแลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสะโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิบูลมังสาหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดชมภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิบูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลระเว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกาหลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ใต้

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอม่วงสามสิบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดุมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงสามสิบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางสักกระโพหลุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางโยภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองช้างใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไข่นก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่ใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวารินชำราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำน้ำแซบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งไหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวารินชำราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระสมิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกินเพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยขะยุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองศรีไค
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนโหนน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีเมืองใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำไหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะบ่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเลิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวาริน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนามแท่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเอือดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้งกอก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกก่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนกาเล็น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสิรินธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคันไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเขื่อนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมลำโดมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนก่อ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขมราฐ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนกทา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขมราฐ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้งเหนือ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขื่องใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลก่อเอ้
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีทวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไห
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางขี้นก
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างถ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสหธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่องใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดงหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเดชอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดประทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำครั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตบหู
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเทิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโพธิ์ศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากระแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาส่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าโมง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเดช
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระโสบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปทุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะอาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจระแม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่น้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโขงเจียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์กลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแสงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโขงเจียม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธิ์ไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองคอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสารภี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่างาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไทร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.