ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดเชียงใหม่ นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่  ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จังหวัดเชียงใหม่ รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จังหวัดเชียงใหม่ รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   รายชื่อจังหวัดทั้งหมด
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอยหล่อ

ช่างเจาะน้ำบาดาลดอยหล่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองแคว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันติสุข
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ออน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทาเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสหกรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลออนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลออนเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ่มหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แดด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจอมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลข่วงเปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอยแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแปะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบเตี๊ยะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สอย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอยสะเก็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดขวัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าป้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเมี่ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลวงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสง่าบ้าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันปูเลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชิงดอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพเสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ฮ้อยเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่โป่ง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดอยเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอยเต่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเดื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบงตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแอ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลมืดกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโปงทุ่ง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่อนปิ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่คะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่งอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งน้ำร้อน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าตุ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไหน่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่อนผาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปั๋ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโหล่งขอด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสะเมิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลยั้งเมิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเมิงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเมิงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สาบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสันกำแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นเปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบวกค้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลร้องวัวแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันกำแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลออนใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลแช่ช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ปูคา
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสันทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทรายน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทรายหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันนาเม็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันป่าเปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันพระเนตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจ๊อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแหย่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเล็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แฝกใหม่
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสันป่าตอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งต้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสะโตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวังพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำบ่อหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขามหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขุนหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยุหว่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ก๊า
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสารภี
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวมุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวังตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางเนิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสารภี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยสถาน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแหวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบแม่ข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันผักหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแก๋ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหารแก้ว
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออมก๋อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเกียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่อนจอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางเปียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบโขง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอมก๋อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ตื่น
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฮอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคอเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อสลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลฮอด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งข้าวพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิงโค้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองคอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองงาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างคลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างม่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างเผือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลฟ้าฮ่าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดเกต
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันผีเสื้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุเทพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองป่าครั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหายยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เหียะ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่ริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลริมเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลริมใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหมืองแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แรม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งแยง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่วาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเปา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งปี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งรวงทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่วิน
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่อาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะลิกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันต้นหมื้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นาวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่อาย
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่แจ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองแขก
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่างเคิ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปางหินฝน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจ่มหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่นาจร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ศึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แดด
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแม่แตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกื้ดช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อแล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสบเปิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมก๋าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันป่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสันมหาพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอินทขิล
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองก๋าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่หอพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่แตง
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไชยปราการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปงตำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีดงเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ทะลบ
 ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเวียงแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปียงหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนไห

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.