ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในเพชรบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลเพชรบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– เพชรบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เพชรบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– เพชรบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลเพชรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชะอำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะอำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนขุนห้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทรายเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ใหม่พัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลัดหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าคอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไม้รวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านในดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปึกเตียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบปลาเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางหย่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไคร้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขากระปุก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำหรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมอพลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพานไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระเจ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกะปุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยข้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโรงเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่มะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่สะท้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่โคก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแหลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร้งออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขุนไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางครก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะบูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะบูนออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแหลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมผักเบี้ย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางน้ำกลัดเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางน้ำกลัดใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าปล้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาย้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับคาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเค็ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชุมพลเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาไหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาย้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นมะพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นมะม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพันสาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาวุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำมะโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวสะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดเจ้าสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงคอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพไร่หวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ส้ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก่งกระจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเด็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองพี่น้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแม่เพรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งกระจาน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.