ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในเพชรบูรณ์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบูรณ์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– เพชรบูรณ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบูรณ์สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เพชรบูรณ์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– เพชรบูรณ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบูรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลเพชรบูรณ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชนแดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลชนแดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับพุทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงขุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกุดไร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุทธบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาลาย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำหนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำหนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกมน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบึงสามพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันจุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมอทอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับไม้แดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงสามพัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพิกุล
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีมงคล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแจง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับเปิบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังศาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโป่ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวิเชียรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำร้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงกระจับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุเตย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูน้ำหยด
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางสาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามแยก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกปรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีเทพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระจัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสนุ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลประดู่งาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีเทพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองย่างทอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองทูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าด้วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเฉลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัววัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโภชน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังท่าดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรละคร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหล่มสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างตะลูด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเดี่ยว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอิบุญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำก้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำชุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเฮี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งคล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งน้ำเต้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านติ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโสก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลฝายนาแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานบ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสักหลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไขว่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหล่มสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยไร่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหล่มเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาดกลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาซำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังบาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหล่มเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินฮาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลริมสีม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดาะพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแม่นา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเข็กน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคมป์สน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชอนไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมูลเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเบาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางั่ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำร้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลระวิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชมภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.