ช่างเจาะน้ำบาดาลเลย

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในเลยนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลเลย
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลเลยทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– เลยรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเลยสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เลยออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– เลยรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเลยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )
บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน

รับเจาะบาดาลเลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาดข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลปวนพุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเอราวัณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรัพย์ไพวัลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาสามยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาอินทร์แปลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเอราวัณ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอด่านซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกสะทอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากหมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิปุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำทูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำแคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาด้วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดอกคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาด้วง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาแห้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนามาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแห้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่ากอหก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสงภา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากชม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชมเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากชม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดคัมภีร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยบ่อซืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยพิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงกลม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอผาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้างคล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเพิ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนป่าซาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูกระดึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผานกเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูกระดึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีฐาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยส้ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูหอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสีเสียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลยวังไสย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งศรีภูมิ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลาบ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่องจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดค่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสานตม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังสะพุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากปวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาบิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสะพุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าปล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกขมิ้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียงคาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาซ่าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุฮม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากตม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงคาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่างเจาะน้ำบาดาลกุดป่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยพฤกษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาอาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแขม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำสวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำหมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสองรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสี้ยว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.