photo detail
รับเหมาสร้างวัดสามพราน  โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ
รับเหมาก่อสร้างโบสถ์สามพราน ซุ้มประตูวัด ออกแบบรับเหมาสร้างโบสถ์. รับเหมาสร้างโบสถ์.
บสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลาวัดสามพรานสร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ รับบูรณะองค์พระ โบสถ์ ศาลา วิหาร  ช่างสีบูรณะโบสถ์ ศาลาและองค์พระ. ช่างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์. อื่น ๆ. ช่างทาสีวัด- ช่างปิดทอง – ช่างปิดกระจก – ช่างลายปูนปั้น – ช่างจิตรกรรมฝาผนัง – ช่างดีดโบสถ์


ช่างบูรณะโบสถ์ ทาสีโบสถ์ รับสร้างโบสถ์สามพราน   สร้างวัด สร้างห้องน้ำวัด สร้างกุฏิวัด สร้างวิหาร สร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ สร้างเมรุ สร้างซุ้มประตูวัด สร้างวิหารจัตตุรมุข และรับสร้างทุกชนิดภายในวัด งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านนา
 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
– รับสร้างโบสถ์สามพราน รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
– สร้างซุ้มประตูวัดสามพรานสร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดสามพรานออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก

– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

สมัยนี้ การสร้างวัดสามพราน ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบ
พร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์
สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร
การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ

ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ
เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา
ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า


วัด คือคำเรียก
 สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์สามพราน หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

ช่างดีดโบสถ์สามพรานบริการช่างดีดวัด รับดีดโบสถ์ ยกหอระฆัง วิหาร โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้างวัด

งานหล่อไฟเบอร์กลาส การ์ตูน ,  งานหล่อไฟเบอร์กลาส รูปเหมือน , งานหล่อไฟเบอร์กลาส  ป้าย 
ทางเรา รับขึ้นชิ้นงานด้วยไฟเบอร์กลาส รับออกแบบและทำตามแบบ

ด้วยการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ปั้นแบบ ผลิตชิ้นงาน จนถึงการทำผิวในขั้นตอนสุดท้าย

รับเหมาสร้างวัดสามพราน
รับเหมาสร้างวัดย่านสวนสามพราน
รับเหมาสร้างวัดย่านลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
รับเหมาสร้างวัดย่านตลาดน้ำดอนหวาย
รับเหมาสร้างวัดย่านตลาดน้ำคลองจินดา
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนนักบุญเปโตร
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนนาคประสิทธิ์
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนสามพรานวิทยา
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนสกลวิทยา
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนบวรธนวิทย์
รับเหมาสร้างวัดย่านมหาวิทยาลัยแสงธรรม
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
รับเหมาสร้างวัดถนนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
รับเหมาสร้างวัดถนนโรงเรียนวัดดอนหวาย
รับเหมาสร้างวัดถนนบ้านผู้หว่าน
รับเหมาสร้างวัดย่านวัดไร่ขิง
รับเหมาสร้างวัดย่านวัดดอนหวาย
รับเหมาสร้างวัดย่านวัดพุทโธ (วัดพญามังกร)
รับเหมาสร้างวัดย่านโรงเรียนเอกดรุณ

ใส่ความเห็น

RelatedPhotos

ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดพัทลุง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดพังงา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดปัตตานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดนครศรีธรรมราช
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดนราธิวาส
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดตรัง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดชุมพร
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดกระบี่
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดอุตรดิตถ์
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดอุทัยธานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
%d bloggers like this: