photo detail

สวัสดีแฟนข่าวอุ้ยนิวส์ทุกท่าน วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาดูข่าวที่น่าตกใจ เกี่ยวกับภาวะการตกงานของคนไทยเรา ซึ่งได้มีการเปิดเผยสถิติออกมาเมื่อไม่นานมานี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย

ภาวการณ์ว่างงานของประชาชนในเดือนกันยายน 2561 มีคนว่างงานอยู่ที่จำนวน 3.73 แสนคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ประมาณ 70,000 คน

หากแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุด คือกลุ่มผู้เรียนจบในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีจำนวน 145,000 คน

หากแบ่งเป็นช่วงอายุจะพบว่ากลุ่มผู้มีอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงาน 5.1% ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 0.5% อย่างไรก็ตาม

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราว่างงานลดลงจาก 5.9% ลงมาเหลือ 5.1% ขณะที่กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราว่างงานลดลงจาก 0.6% เหลือ 0.5%

Advertisements

หากพิจารณาคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน พบว่ามีจำนวน 178,000 คน แบ่งเป็น

– กลุ่มคนที่จบการศึกษาอยู่ประมาณ 96,000 คน

– ผู้ที่เรียนจบสายวิชาการ จำนวน 68,000 คน

– ผู้เรียนจบสายอาชีวะ 17,000 คน

– สายวิชาการศึกษา 11,000 คน

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก

  • smartsme.co.th
  • MOREMOVE
  • auinews.com

Tags

ใส่ความเห็น

RelatedPhotos

ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดพัทลุง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดพังงา
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดปัตตานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดนครศรีธรรมราช
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดนราธิวาส
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดตรัง
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดชุมพร
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดกระบี่
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดอุตรดิตถ์
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
ร้านมุ้งลวดเหล็กดัดอุทัยธานี
Comments: 0
Added: Author: Spgroupthailand
%d bloggers like this: