รถแม็คโครมหาสารคาม เช่ารถตัก รับเหมาขุดสระ ถมที่ ขุดบ่อ และปรับหน้าดิน วางท่อ

ให้เช่ารถแบคโฮมหาสารคาม ขุดสระ ถมที่ดิน เคลียร์พื้นที่ ขุดลอก คู คลองบึง

รับเหมาถมดินมหาสารคามถมเพื่อสร้างบ้าน รับเหมางานบดอัด ทำถนน
ขุดสระถมที่ มหาสารคามเช่าเครื่องจักร เคลียร์ริ่งพื้นที่ รื้อถอนอาคา
ขายหินลูกรังมหาสารคามหินคลุก หินเขื่อน หินโยน ดินลูกรัง หินผุ
ช่างรังวัดที่ดินมหาสารคาม

                           ติดต่อเรา

บริการของเราถมที่ ขุดสระ ให้เช่ารถแบคโฮมหาสารคาม

รับถมที่ดินมหาสารคาม รับเหมาถมดิน เคลียร์ริ่งพื้นที่ดิน ถมเพื่อสร้างบ้าน, สร้างอาคารพานิขย์ รับเหมางานบดอัด ทำถนน, ทำลานจอดรถ, ลานอเนกประสงค์, พื้นตลาดนัด, ลานปูน

จ้างรถแบคโฮมหาสารคามรับเหมางานขุดลอก เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต ช่างรังวัดที่ดินมหาสารคาม

รับเหมารื้อถอนอาคารมหาสารคามรื้อถอน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทุบตึกฟรี รื้อถอนสะพาน นัดประเมินราคาฟรี ในราคายุติธรรมรับรื้อถอนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน
รับเหมาให้เช่าเครื่องจักรมหาสารคามเช่ารถแบคโฮ,เช่ารถแมคโคร,เช่ารถแม็กโคร รถเช่า, รถตัก, รถรับจ้าง

รับเหมาเคลียร์ริ่งพื้นที่ มหาสารคามบริการเคลียร์ริ่งพื้น ปรับพื้นที่ รับทุบตึกรื้อถอนอาคารเก่า บริการ – รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ ปรับที่ รับเหมาถมที่ดิน รับเคลียโรงงาน เก็บขยะ เศษวัสดุ
ขายหินลูกรังมหาสารคามหินคลุก หินเขื่อน หินโยน ดินลูกรัง หินผุ หินซีเมนต์ สำหรับงานทำถนน ลานจอดรถ เทพื้น รับถมที่ ถมลูกรัง ถมถนน ถมหินคลุก สร้างเขื่อน กันตลิ่ง

ส่วนประกอบของรถแบคโฮ
1. แบคโฮ (Backhoe) ในส่วนนี้ก็จะอยู่ในส่วนด้านหลังของรวนของแบคโฮนั้นยังถูกนำไปใช้เป็นชื่อของรถอีกด้วย โดยแบคโฮนี้จะมีหน้าที่ขุดและยกขึ้น อันประกอบไปด้วยกลไก 3 ส่วนสำคัญ คือ
-บูม (Boom) เปรียบเสมือนเป็นแขน

-สติกส์ (Stick) เป็นส่วนที่จับถังขุด

-บักเก็ต (Bucket) คือ ถังขุด

2. ห้องควบคุม (Cab) แน่นอนว่าในส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนขับได้นั่งควบคุมการทำงานของรถแบคโฮนั่นเอง
3. แทรกเตอร์ (Tractor) ก็คือส่วนที่เป็นของตัวรถเพื่อพาโลดเดอร์ (loader) และแบคโฮไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
4. โลดเดอร์ (Loader) ในส่วนนี้นั้นจะอยู่ด้านหน้าของรถ ซึ่งมีหน้าที่ในการขนย้ายพวกอิฐ หิน ดิน ทรายและวัสดุอื่นๆ ตามแต่ที่จะได้รับมอบหมาย
5. ขาพยุง (Stabilizer Legs) ในส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังของตัวรถแบคโฮ โดยมีลักษณะเป็นขา 2 เพื่อที่จะได้นั่งควบคุมการทำงานของรถแบคโฮนั่นเอง

รถแบคโฮ รับเหมาถมดิน มหาสารคาม
จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอชื่นชม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกุดปลาดุก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลชื่นชม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองกุง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเหล่าดอกไม้

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอกันทรวิชัย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกุดใส้จ่อ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลขามเฒ่าพัฒนา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลขามเรียง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลคันธารราษฎร์
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลท่าขอนยาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาสีนวน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลมะค่า
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลศรีสุข
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเขวาใหญ่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโคกพระ

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอกุดรัง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกุดรัง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาโพธิ์
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองแวง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลห้วยเตย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเลิงแฝก

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอนาดูน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกู่สันตรัตน์
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดงดวน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดงบัง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดงยาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาดูน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลพระธาตุ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองคู
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองไผ่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหัวดง

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอนาเชือก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาเชือก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลปอพาน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลสันป่าตอง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลสำโรง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองกุง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองเม็ก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองเรือ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองแดง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองโพธิ์
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเขวาไร่

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอบรบือ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกำพี้
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดอนงัว
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบรบือ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบัวมาศ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบ่อใหญ่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลยาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลวังใหม่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลวังไชย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองคูขาด
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองจิก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองม่วง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองสิม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองโก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโนนราษี
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโนนแดง

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลก้ามปู
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาสีนวล
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลปะหลาน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลภารแอ่น
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลราษฎร์พัฒนา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลราษฎร์เจริญ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลลานสะแก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองบัว
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองบัวแก้ว
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเมืองเตา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเมืองเสือ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเม็กดำ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเวียงชัย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเวียงสะอาด

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอยางสีสุราช
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลขามเรียน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดงเมือง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาภู
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบ้านกู่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลยางสีสุราช
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลสร้างแซ่ง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองบัวสันตุ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแวงดง

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอวาปีปทุม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลขามป้อม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลงัวบา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดงใหญ่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาข่า
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบ้านหวาย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลประชาพัฒนา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองทุ่ม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองแสง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองแสน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองไฮ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหัวเรือ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเสือโก้ก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแคน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโคกสีทองหลาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโพธิ์ชัย

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอเชียงยืน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลกู่ทอง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดอนเงิน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลนาทอง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองซอน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเชียงยืน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเสือเฒ่า
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเหล่าบัวบาน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโพนทอง

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอเมือง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดอนหว่าน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลตลาด
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลท่าตูม
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลท่าสองคอน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลบัวค้อ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลลาดพัฒนา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองปลิง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองโน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลห้วยแอ่ง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเกิ้ง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเขวา
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแก่งเลิงจาน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแวงน่าง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโคกก่อ

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอแกดำ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลมิตรภาพ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลวังแสง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองกุง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแกดำ
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโนนภิบาล

จ้างแบคโฮถมที่ดิน อำเภอโกสุมพิสัย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลดอนกลาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลยางท่าแจ้ง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลยางน้อย
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลวังยาว
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองกุงสวรรค์
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองบอน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองบัว
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหนองเหล็ก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลหัวขวาง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเขวาไร่
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเขื่อน
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเลิงใต้
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลเหล่า
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแก้งแก
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแพง
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลแห่ใต้
จ้างแบคโฮถมที่ดินตำบลโพนงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.