ประกันรถยนต์กระบี่

หากท่านเป็นคนนพื้นที่กระบี่  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถกระบี่ ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์กระบี่ ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์กระบี่ ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตกระบี่
กระบี่ประกันรถยนต์ ชั้น 1
กระบี่ประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยกระบี่
ต่อประกันรถยนต์กระบี่
กระบี่ประกันชั้น 2
กระบี่ประกันรถยนต์ที่ไหนดี


กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
กระบี่ต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดกระบี่ 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคลองท่อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองท่อมเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองท่อมใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองพน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรุดินนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยน้ำขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเพหลา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปลายพระยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคีรีวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปลายพระยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาต่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาเขน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอลำทับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดินอุดม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดินแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งไทรทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำทับ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภออ่าวลึก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่าวลึกน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่าวลึกเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่าวลึกใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมสัก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะลันตา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศาลาด่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะลันตาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะลันตาใหญ่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเขาพนม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรุเตียว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสินปุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหน้าเขา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาดิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพนม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกหาร
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระบี่น้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระบี่ใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองประสงค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับปริก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากน้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองทะเล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่าวนาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาคราม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไสไทย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเหนือคลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองขนาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองเขม้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลิ่งชัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปกาสัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยูง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะศรีบอยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหนือคลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกยาง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.