ประกันรถยนต์ชัยภูมิ

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ชัยภูมิ  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถชัยภูมิ ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ชัยภูมิ ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ชัยภูมิ ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตชัยภูมิ
ชัยภูมิประกันรถยนต์ ชั้น 1
ชัยภูมิประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยชัยภูมิ
ต่อประกันรถยนต์ชัยภูมิ
ชัยภูมิประกันชั้น 2
ชัยภูมิประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ชัยภูมิต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดชัยภูมิ 
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอซับใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลซับใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะโกทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากูบ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอคอนสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคอนสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่องสามหมอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโสก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางหวาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองขาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกมั่งงอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสะอาด
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอคอนสาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคอนสาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงบัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งนาเลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งลุยลาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนคูณ
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอจัตุรัส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดน้ำใส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านขาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลละหาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลส้มป่อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวบาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวโคก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโดน
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบำเหน็จณรงค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านชวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเพชร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวทะเล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะมะนาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกเริงรมย์
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบ้านเขว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชีบน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลาดแร้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเขว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูแลนคา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลุ่มลำชี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนแดง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบ้านแท่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเต่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแท่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระพัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามสวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองคู
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภักดีชุมพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเจียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเจาทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอภูเขียว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกวางโจน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลธาตุทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านดอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเพชร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแก้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผักปัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองคอนไทย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองตูม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโอโล
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองบัวระเหว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังตะเฆ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวระเหว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแย้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโสกปลาดุก
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอหนองบัวแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดชุมแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำวัวแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแวง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดเลาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลซับสีทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านบัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเป้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระโพนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโพนงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนกอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเทพสถิต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนายางกลัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวะตะแบก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยายจิ๋ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งนก
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเนินสง่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะฮาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตาเนิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรังงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองฉิม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดตุ้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชีลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าหินโงม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาฝาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเสียว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุ่งคล้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านค่าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเล่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรอบเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลาดใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองนาแซง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยต้อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยบง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสูง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอแก้งคร้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่องสามหมอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ามะไฟหวาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหนองทุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแก้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองขาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองสังข์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหลุบคา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเก่าย่าดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกกุง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.