ประกันรถยนต์ตราด

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ตราด  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถตราด ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ตราด ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ตราด ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตตราด
ตราดประกันรถยนต์ ชั้น 1
ตราดประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยตราด
ต่อประกันรถยนต์ตราด
ตราดประกันชั้น 2
ตราดประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ตราดต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ตราดต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดตราด 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะกูด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะกูด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะหมาก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะช้างใต้
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคลองใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดเล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไม้รูด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ่อไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างทูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลด่านชุมพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนนทรีย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อพลอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบอน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเขาสมิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งนนทรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าโสม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลประณีต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังตะเคียน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะตอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาสมิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเทพนิมิต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแสนตุ้ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชำราก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าพริก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังกระแจะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองคันทรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเสม็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วงน้ำขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแร้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่าวใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเนินทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมกลัด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแหลมงอบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำเชี่ยว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางปิด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมงอบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.