ประกันรถยนต์ตาก

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ตาก  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถตาก ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ตาก ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ตาก ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตตาก
ตากประกันรถยนต์ ชั้น 1
ตากประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยตาก
ต่อประกันรถยนต์ตาก
ตากประกันชั้น 2
ตากประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ตากต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ตากต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ตากต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ตากต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ตากต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ตากต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ตากต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ตากต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ตากต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดตาก 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอท่าสองยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสองยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ต้าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่วะหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่หละ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่อุสุ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านตาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตากตก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตากออก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งกระเซาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้องฟ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสมอโคน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะตะเภา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สลิด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพบพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคีรีราษฎร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช่องแคบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพบพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรวมไทยพัฒนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวาเล่ย์
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอวังเจ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาโบสถ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลประดาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสามเงา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยกกระบัตร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลย่านรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังจันทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหมัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามเงา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภออุ้มผาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอุ้มผาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่จัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ละมุ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโมโกร
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลุกกลางทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำรึม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่ามะม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลระแหง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังประจบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัวใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวเดียด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงเงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ท้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไม้งาม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ระมาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขะเนจื้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระธาตุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามหมื่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่จะเรา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ตื่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ระมาด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่สอด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลด่านแม่ละเมา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสายลวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระธาตุผาแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพะวอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมหาวัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กาษา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ตาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ปะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สอด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.