ประกันรถยนต์ธนบุรี

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ธนบุรี  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถธนบุรี ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ธนบุรี ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ธนบุรี ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตธนบุรี
ธนบุรีประกันรถยนต์ ชั้น 1
ธนบุรีประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยธนบุรี
ต่อประกันรถยนต์ธนบุรี
ธนบุรีประกันชั้น 2
ธนบุรีประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ธนบุรีต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์ธนบุรี

      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนอิสรภาพ
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนอรุณอมรินทร์
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนมไหสวรรย์
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนรัชดาภิเษก
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนเจริญนคร
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนประชาธิปกา
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนวุฒากา
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนเทอดไท
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนกรุงธนบุรี
      ต่อประกันภัยรถยนต์ถนนราชพฤกษ์
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านสะพานพระปกเกล้า
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านชุมชนกุฎีจีน
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านชุมชนบ้านลาว
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านชุมชนตากสินสัมพันธ์
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านแม่น้ำเจ้าพระยา
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง)
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองบางหลวงน้อย
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองบางน้ำชน
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองบางไส้ไก่
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองบางสะแก
      ต่อประกันภัยรถยนต์ย่านคลองสำเหร่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.