ประกันรถยนต์นครศรีธรรมราช

หากท่านเป็นคนนพื้นที่นครศรีธรรมราช  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถนครศรีธรรมราช ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์นครศรีธรรมราช ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์นครศรีธรรมราช ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชประกันรถยนต์ ชั้น 1
นครศรีธรรมราชประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยนครศรีธรรมราช
ต่อประกันรถยนต์นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชประกันชั้น 2
นครศรีธรรมราชประกันรถยนต์ที่ไหนดี


นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
นครศรีธรรมราชต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอช้างกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสวนขัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหลักช้าง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ กิ่งอำเภอนบพิตำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกรุงชิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะหรอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนบพิตำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเหรง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอขนอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขนอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้องเนียน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอจุฬาภรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนหนองคว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหมอบุญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านควนมุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านชะอวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามตำบล
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอฉวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะเปียด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจันดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฉวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนากะชะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเขลียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาแว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลละอาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยปริก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไม้เรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไสหร้า
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอชะอวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขอนหาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนหนองหงษ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะอวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าประจะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเสม็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางหลง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านตูล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังอ่าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะขันธ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพระทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเคร็ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอถ้ำพรรณรา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองเส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดุสิต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำพรรณรา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทุ่งสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะปาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนกรด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะมาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลที่วัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหลวงเสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาไม้ไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำตก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหงส์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาโร
ต่อประกันภัยรถยนต์เทศบาลเมืองทุ่งสง-ตำบลปากแพรก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทุ่งใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกรุงหยัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุแหระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งสัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ายาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางรูป
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปริก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอท่าศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกลาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนตะโก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลิ่งชัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าขึ้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวตะพาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโมคลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทยบุรี
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอนาบอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาบอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแก้วแสน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบางขัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางขัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนิคม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านลำนาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหิน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปากพนัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขนาบนาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองกระบือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะเมา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าพญา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางตะพง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางศาลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเพิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากแพรก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าระกำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหูล่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะทวด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมตะลุมพุก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพรหมคีรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทอนหงส์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเกาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรหมโลก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอินคีรี
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพระพรหม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างซ้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้ายสำเภา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาพรุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาสาร
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพิปูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะทูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพิปูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางค้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพระ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอร่อนพิบูลย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนชุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนพัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนเกย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่อนพิบูลย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหินตก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสาธง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอลานสกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกำโลน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนทะเล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลานสกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาแก้ว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสิชล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฉลอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งปรัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งใส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสิชล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสีขีด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเทพราช
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเปลี่ยน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสาเภา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอหัวไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนชะลิก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าซอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางนบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านราม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรามแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหน้าสตน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะเพชร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพังไกร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนตรอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทางพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสวนหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียรเขา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียรใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลการะเกด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าขนาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้องลำเจียก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเนิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพระบาท
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียรใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสือหึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไสหมาก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกำแพงเซา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่างิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าซัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าวัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเคียน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางจาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากนคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะม่วงสองต้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์เสด็จ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไชยมนตรี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.