ประกันรถยนต์พะเยา

หากท่านเป็นคนนพื้นที่พะเยา  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถพะเยา ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์พะเยา ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์พะเยา ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตพะเยา
พะเยาประกันรถยนต์ ชั้น 1
พะเยาประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยพะเยา
ต่อประกันรถยนต์พะเยา
พะเยาประกันชั้น 2
พะเยาประกันรถยนต์ที่ไหนดี


พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
พะเยาต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดพะเยา 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอกคำใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอกคำใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนศรีชุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านถ้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันโค้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าซาง หนองหล่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงสุวรรณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุญเกิด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสว่างอารมณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคือเวียง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอภูกามยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงเจน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่อิง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอภูซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งกล้วย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสบบง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงแรง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอจุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งรวงทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระธาตุขิงแกง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลอ ตำบลหงส์หิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยข้าวก่ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยางขาม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอกคำใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคือเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงสุวรรณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอกคำใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนศรีชุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุญเกิด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านถ้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสว่างอารมณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันโค้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหล่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยลาน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนควร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลงิม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาปรัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาช้างน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลออย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียงคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งผาสุข
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำแวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฝายกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่มเย็น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหย่วน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่างทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเจดีย์คำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงบาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ลาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียงม่วน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านมาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงม่วน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจำป่าหวาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าจำปี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าวังทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านตุ่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านต๊ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านต๋อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านสาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันป่าม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ต๋ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นาเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ปีม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ใจ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเหล่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแฝก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีถ้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเจริญราษฎร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สุก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.