ประกันรถยนต์พังงา

หากท่านเป็นคนนพื้นที่พังงา  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถพังงา ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์พังงา ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์พังงา ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตพังงา
พังงาประกันรถยนต์ ชั้น 1
พังงาประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยพังงา
ต่อประกันรถยนต์พังงา
พังงาประกันชั้น 2
พังงาประกันรถยนต์ที่ไหนดี


พังงาต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
พังงาต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดพังงา 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกะปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะปง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่านา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรมณีย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหมาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหล
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคุระบุรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคุระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางวัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะพระทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่นางขาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอตะกั่วทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระโสม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะไหล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองเคียน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าอยู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหล่อยูง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกกลอย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอตะกั่วป่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคึกคัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกั่วป่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตำตัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางนายสี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะคอเขา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกเคียน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทับปุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำทองหลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับปุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางเหรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อแสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะรุ่ย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกเจริญ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอท้ายเหมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งมะพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้ายเหมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเตย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำภี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำแก่น
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรุใน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะยาวน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะยาวใหญ่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตากแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำน้ำผุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งคาโงก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้ายช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนบปริง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางเตย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่ากอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสองแพรก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะปันหยี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.