ประกันรถยนต์พัทลุง

หากท่านเป็นคนนพื้นที่พัทลุง  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถพัทลุง ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์พัทลุง ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์พัทลุง ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตพัทลุง
พัทลุงประกันรถยนต์ ชั้น 1
พัทลุงประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยพัทลุง
ต่อประกันรถยนต์พัทลุง
พัทลุงประกันชั้น 2
พัทลุงประกันรถยนต์ที่ไหนดี


พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
พัทลุงต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดพัทลุง 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอศรีนครินทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชุมพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำสินธุ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่างทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกงหรา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกงหรา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองเฉลิม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะรัด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสมหวัง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอควนขนุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนขนุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะมวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทะเลน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาขยาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปันแต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพนมวังก์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพนางตุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะกอกเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแพรกหา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมโตนด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโตนดด้วน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอตะโหมด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะโหมด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ขรี
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบางแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ามะเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาปะขอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกสัก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอปากพะยูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนประดู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากพะยูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฝาละมี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหารเทา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะนางคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะหมาก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอป่าบอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งนารี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าบอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองธง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกทราย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอป่าพะยอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าพะยอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลานข่อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะเต่า
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอศรีบรรพต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะแพน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาปู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาย่า
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเขาชัยสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนขนุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจองถนน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหานโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาชัยสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกม่วง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนมะพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูหาสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชัยบุรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตำนาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ามิหรำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าแค
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาท่อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาโหนด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปรางหมู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพญาขัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลร่มเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำปำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาเจียก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกชะงาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.