ประกันรถยนต์พิจิตร

หากท่านเป็นคนนพื้นที่พิจิตร  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถพิจิตร ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์พิจิตร ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์พิจิตร ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตพิจิตร
พิจิตรประกันรถยนต์ ชั้น 1
พิจิตรประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยพิจิตร
ต่อประกันรถยนต์พิจิตร
พิจิตรประกันชั้น 2
พิจิตรประกันรถยนต์ที่ไหนดี


พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
พิจิตรต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดพิจิตร 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดงเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังงิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังงิ้วใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำนักขุนเณร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยพุก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยร่วม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอตะพานหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองคูณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลงิ้วราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงตะขบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะพานหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับหมัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังสำโรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหลุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองพยอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยเกตุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทรโรงโขน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไผ่หลวง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทับคล้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับคล้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้ายทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาเจ็ดลูก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบางมูลนาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางมูลนาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลภูมิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำประดา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังกรด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังตะกู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังสำโรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหอไกร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยเขน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเนินมะกอก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบึงนาราง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางลาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบึงนาราง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแหลมรัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ไทรงาม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอวชิรบารมี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบึงบัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังโมกข์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหลุม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอวังทรายพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังทรายพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองปลาไหล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองปล้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองพระ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสากเหล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเยี่ยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังทับไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสากเหล็ก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหญ้าไทร
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสามง่าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกำแพงดิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรังนก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามง่าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองโสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเนินปอ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองคะเชนทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฆะมัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงป่าคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าฬอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านบุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากทาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่ามะคาบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลย่านยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสายคำโห้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเก่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโรงช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไผ่ขวาง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอโพทะเล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทะนง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าขมิ้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่านั่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าบัว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเสา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท้ายน้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางคลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดขวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพทะเล
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงเสือเหลือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังจิก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเนินสว่าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไผ่ท่าโพ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไผ่รอบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.