ประกันรถยนต์ลำพูน

หากท่านเป็นคนนพื้นที่ลำพูน  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถลำพูน ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์ลำพูน ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์ลำพูน ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตลำพูน
ลำพูนประกันรถยนต์ ชั้น 1
ลำพูนประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยลำพูน
ต่อประกันรถยนต์ลำพูน
ลำพูนประกันชั้น 2
ลำพูนประกันรถยนต์ที่ไหนดี


ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
ลำพูนต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดลำพูน 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงหนองล่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังผาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองยวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองล่อง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทุ่งหัวช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะเคียนปม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหัวช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านปวง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านธิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านธิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยยาบ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านโฮ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโฮ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าพลู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีเตี้ย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองปลาสะวาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหล่ายาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอป่าซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าตุ้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนครเจดีย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำดิบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเรือน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากบ่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะกอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่วงน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่แรง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอลี้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลก้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงดำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าไผ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลี้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีวิชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ตืน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ลาน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลต้นธง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแป้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลประตูป่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะเขือแจ้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลริมปิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีบัวบาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองช้างคืน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหนาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอุโมงค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงยอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหมืองง่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหมืองจี้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ทา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทากาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาขุมเงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาทุ่งหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาปลาดุก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาสบเส้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทาแม่ลอบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.