ประกันรถยนต์สงขลา

หากท่านเป็นคนนพื้นที่สงขลา  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถสงขลา ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์สงขลา ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์สงขลา ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตสงขลา
สงขลาประกันรถยนต์ ชั้น 1
สงขลาประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยสงขลา
ต่อประกันรถยนต์สงขลา
สงขลาประกันชั้น 2
สงขลาประกันรถยนต์ที่ไหนดี


สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
สงขลาต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดสงขลา 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกระแสสินธุ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระแสสินธุ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชิงแส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโรง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคลองหอยโข่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองหลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองหอยโข่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกม่วง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอควนเนียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนโส
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางเหรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรัตภูมิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยลึก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอจะนะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนตัดหวาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองเปียะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจะโหนง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลิ่งชัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าหมอไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าชิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะกอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะพานไม้แก่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ ตำบลแค
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอนาทวี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองกวาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฉาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าประดู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทวี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหมอศรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลประกอบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปลักหนู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะท้อน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอนาหม่อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองหรัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งขมิ้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหม่อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพิจิตร
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบางกล่ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางกล่ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ทอม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอระโนด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองแดน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตาเครียะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าบอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อตรุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากแตระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพังยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลระวะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลระโนด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแดนสงวน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอรัตภูมิ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกำแพงเพชร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนรู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูหาใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าชะมวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพระ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสทิงพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกระดังงา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูขุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจะทิ้งพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชุมพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดีหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าหิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อดาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดจันทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสนามชัย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสะบ้าย้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูหา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจะแหน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งพอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลธารคีรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบาโหย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโหนด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะบ้าย้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเปียน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสะเดา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหมอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปริก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปาดังเบซาร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพังลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะเดา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำนักขาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสำนักแต้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขามีเกียรติ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสิงหนคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชะแล้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชิงโค
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทำนบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางเขียด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากรอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าขาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่วงงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรำแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดขนุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสทิงหม้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวเขา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอหาดใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองอู่ตะเภา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองแห
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนลัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคอหงส์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคูเต่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลฉลุง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งตำเสา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าข้าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านพรุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพะตง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดใหญ่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเทพา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากบาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำไพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสะกอม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะสะบ้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเทพา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหวัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพะวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะยอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะแต้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขารูปช้าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.