ประกันรถยนต์สุราษฎร์ธานี

หากท่านเป็นคนนพื้นที่สุราษฎร์ธานี  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถสุราษฎร์ธานี ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์สุราษฎร์ธานี ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์สุราษฎร์ธานี ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีประกันรถยนต์ ชั้น 1
สุราษฎร์ธานีประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยสุราษฎร์ธานี
ต่อประกันรถยนต์สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีประกันชั้น 2
สุราษฎร์ธานีประกันรถยนต์ที่ไหนดี


สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
สุราษฎร์ธานีต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอวิภาวดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกุกเหนือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกุกใต้
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกาญจนดิษฐ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกรูด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะแดะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองสระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างขวา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลช้างซ้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะเคียนทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งกง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งรัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าทองใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าอุแท
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าร่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพลายวาส
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคีรีรัฐนิคม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกะเปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำสิงขร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากระดาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าขนอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำหัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านทำเนียบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลย่านยาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอชัยบุรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชัยบุรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสองแพรก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทรทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอนสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชลคราม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากแพรก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไชยคราม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอท่าฉาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าฉาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเคย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากฉลุย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาถ่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเสวียด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอท่าชนะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองพา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคันธุลี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าชนะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลประสงค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสมอทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านตาขุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรุไทย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพะแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาพัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาวง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านนาสาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองปราบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนศรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลควนสุบรรณ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งเตา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งเตาใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าชี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาสาร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำพุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรุพี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลำพูน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านนาเดิม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรัพย์ทวี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าเรือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพนม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองชะอุ่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองศก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลต้นยวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพนม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพลูเถื่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพังกาญจน์
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพระแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสาคู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสินปุน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสินเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอิปัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทรขึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทรโสภา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพุนพิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกรูด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะปาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าข้าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสะท้อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าโรงช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำรอบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางงอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางมะเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางเดือน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพุนพิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะลวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลีเล็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีวิชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวเตย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาหัวควาย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะพะงัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะพะงัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะเต่า
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเกาะสมุย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลิ่งงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ่อผุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะเร็ต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลิปะน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหน้าเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอ่างทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่น้ำ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเคียนซา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเสด็จ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพ่วงพรมคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอรัญคามวารี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาตอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเคียนซา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลขุนทะเล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองฉนาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางกุ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางชนะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางใบไม้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบางไทร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมะขามเตี้ย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดประดู่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงสระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองฉนวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านส้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขานิพันธ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงสระ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอไชยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลาดไชยา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตะกรบ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากหมาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าเว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพุมเรียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเลม็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโมถ่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.