ประกันรถยนต์สุโขทัย

หากท่านเป็นคนนพื้นที่สุโขทัย  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถสุโขทัย ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์สุโขทัย ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์สุโขทัย ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตสุโขทัย
สุโขทัยประกันรถยนต์ ชั้น 1
สุโขทัยประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยสุโขทัย
ต่อประกันรถยนต์สุโขทัย
สุโขทัยประกันชั้น 2
สุโขทัยประกันรถยนต์ที่ไหนดี


สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
สุโขทัยต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดสุโขทัย 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอกงไกรลาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกกแรต
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงเดือย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าฉนวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกร่าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแฝก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองตูม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไกรกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไกรนอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไกรใน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอคีรีมาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งยางเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาเชิงคีรี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านน้ำพุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านป้อม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีคีรีมาศ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามพวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกระดิ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองจิก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโตนด
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกลางดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งเสลี่ยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไทยชนะศึก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอบ้านด่านลานหอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตลิ่งชัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านด่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลลานหอย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังตะคร้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังน้ำขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังลึก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอศรีนคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองมะพลับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนครเดิฐ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำขุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีนคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองบัว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอศรีสัชนาลัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงคู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านตึก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแก่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่างิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสัชนาลัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสารจิตร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองอ้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดเสี้ยว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สิน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอศรีสำโรง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทับผึ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาขุนไกร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านซ่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านนา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลราวต้นจันทร์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังลึก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังใหญ่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดเกาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสามเรือน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะตาเลี้ยง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอสวรรคโลก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองกระจง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคลองยาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากน้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่ากุมเกาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลย่านยาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังพิณพาทย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังไม้ขอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกลับ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองบางขลัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองบางยม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองสวรรคโลก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตาลเตี้ย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลธานี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านกล้วย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านสวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหลุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากพระ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากแคว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางซ้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังทองแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองเก่า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.