ประกันรถยนต์หนองคาย

หากท่านเป็นคนนพื้นที่หนองคาย  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถหนองคาย ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์หนองคาย ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์หนองคาย ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตหนองคาย
หนองคายประกันรถยนต์ ชั้น 1
หนองคายประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยหนองคาย
ต่อประกันรถยนต์หนองคาย
หนองคายประกันชั้น 2
หนองคายประกันรถยนต์ที่ไหนดี


หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
หนองคายต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดหนองคาย 
ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอท่าบ่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกองนาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าบ่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาข่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำโมง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านถ่อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านว่าน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองนาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกคอน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนสา
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบึงกาฬ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคำนาดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชัยพร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบึงกาฬ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวิศิษฐ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเข็ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเลิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหอคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกก่อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนสมบูรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งเปือย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไคสี
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบึงโขงหลง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงบัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าดอกคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบึงโขงหลง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอบุ่งคล้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุ่งคล้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองเดิ๋น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโคกกว้าง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอปากคาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนากั้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปากคาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสมสนุก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองยอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโนนศิลา
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอพรเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนหญ้านาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแฝก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพรเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีสำราญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหัวช้าง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอรัตนวาปี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาทับไฮ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านต้อน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระบาทนาสิงห์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรัตนวาปี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนแพง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอศรีวิไล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชุมภูพร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาสะแบง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาสิงห์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาแสง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีวิไล
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอศรีเชียงใหม่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านหม้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระพุทธบาท
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพานพร้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองปลาปาก
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอสระใคร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคอกช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านฝาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสระใคร
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอสังคม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านม่วง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผาตั้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสังคม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแก้งไก่
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเซกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่ากกแดง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสะอาด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลน้ำจั้น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านต้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่งไฮ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองทุ่ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเซกา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโสกก่าม
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเฝ้าไร่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวังหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลอุดมพร
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเฝ้าไร่
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกวนวัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลค่ายบกหวาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านเดื่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปะโค
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลพระธาตุบังพวน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลมีชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดธาตุ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสองห้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสีกาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองกอมเกาะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหาดคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหินโงม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองหมี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงคุก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลในเมือง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอโซ่พิสัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลคำแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลถ้ำเจริญ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบัวตูม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองพันทา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหล่าทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโซ่
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอโพธิ์ตาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลด่านศรีสุข
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพธิ์ตาก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโพนทอง
 ต่อประกันภัยรถยนต์อำเภอโพนพิสัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลกุดบง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจุมพล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลชุมช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนาหนัง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านผือ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโพธิ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวัดหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสร้างนางขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเซิม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเหล่าต่างคำ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.