ประกันรถยนต์เชียงราย

หากท่านเป็นคนนพื้นที่เชียงราย  ในปีแรกไม่ว่าท่านจะได้ประกันภัยรถยนต์แถมมาเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ หรือจะซื้อประกันภัยรถยนต์เองเพราะว่าต้องการความคุ้มครองก็ตาม
หากต้องการต่อประกันก็ต้องมาดูกันว่า การต่อประกันรถเชียงราย ที่คุณต้องการนั้น คุณอยาก ต่อประกันรถยนต์เชียงราย ผ่านตัวแทน หรือ ผ่านการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 ติดต่อสอบถาม


ต้องการต่อประกันภัยรถยนต์เชียงราย ฟรี!เช็กเบี้ยออนไลน์  เจอถูกกว่าการันตีคืนเงิน เลือกปรับความคุ้มครองได้ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 2+ประกันภัยชั้น 3+ผ่อน ประกันรถยนต์ เทียบประกันรถ 30 บริษัทชั้นนำ มีบริการเชครถรับเอกสารถึงที่บ้านลูกค้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต่อประกันรถยนต์
1. เบี้ยประกัน
2. การบริการ
3. การต่อประกันรถยนต์ที่เดิม
4. การต่อประกันรถยนต์ที่ใหม่
5. ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์

กรุงเทพประกันชีวิตเชียงราย
เชียงรายประกันรถยนต์ ชั้น 1
เชียงรายประกันชั้น 1
สินมั่นคงประกันภัยเชียงราย
ต่อประกันรถยนต์เชียงราย
เชียงรายประกันชั้น 2
เชียงรายประกันรถยนต์ที่ไหนดี


เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์กรุงเทพประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยวิวัฒน์
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์กรุงไทยพานิชประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยศรี
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์อลิอันซ์
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์คุ้มภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยเศรษฐฯ
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เคเอสเค ประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์นวกิจประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์อินทรประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์บริษัทกลางฯ
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เอเชียประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์แปซิฟิค ครอส
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เอ็มเอสไอจี
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์โตเกียวมารีน
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ฟีนิกซ์
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เอราวัณ
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เมืองไทยประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์แอกซ่าประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์เทเวศประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี ประกันภัย
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์ไทยไพบูลย์
เชียงรายต่อประกันภัยรถยนต์สินทรัพย์ประกันภัย

ขั้นตอนการต่อประกันรถยนต์
1. ก่อนหมดอายุประกันประมาณ 1-2 เดือน หรือเมื่อได้รับหนังสือแจ้งยอดให้ไปชำระเบี้ยประกัน ให้ติดต่อสอบถามบริษัทประกันว่าเบี้ยประกันราคาเท่าไร
ให้ความคุ้มครองอะไร และเท่าไรบ้าง
2. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามตัวอย่างที่ยกมาข้างบนว่าส่วนลดตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่แจ้งหรือเปล่ามีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ ถ้าใกล้เคียงกันหรือห่างกันไม่เกิน 2-300บาท
ก็ถือว่าพอยอมรับได้
3. โทรฯสอบถามบริษัทประกันอื่นว่ารถเรายี่ห้อนี้/ปีนี้ ถ้าต้องการการคุ้มครองแบบเดียวกัน (กับที่บริษัทเดิมเสนอความคุ้มครองให้) ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
4. ถ้าพบว่าความคุ้มครองเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าหรือให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาเท่ากัน แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันแสดงว่า
บริษัทที่ทำอยู่เริ่มมีอะไรที่หมกเม็ดแล้วและในปีต่อๆ ไปเราก็จะเจอเช่นเดิมอีก
5. ถ้าเกิดมีการเคลมเกิดขึ้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเช่น ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยในปีนั้น ในปีต่อไปต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากเบี้ยที่กำหนดโดยไม่ทราบที่มา) เป็นต้น อันนี้แนะนำให้เปลี่ยนบริษัทประกันทันทีไม่ต้องลังเล ปล่อยให้บริษัทประกันเดิม
ภาคภูมิใจกับตัวเลขที่หวังว่าจะเก็บเพิ่มจากเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องต่อเปลี่ยนทันทีเพราะราคาเบี้ยประกันจะถูกลงทันที หาที่ถูกกว่าที่จะต่อกับบริษัทเดิมได้ไม่ยาก

ต่อประกันภัยรถยนต์จังหวัดเชียงราย 

 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอดอยหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปงน้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองป่าก่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโชคชัย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงมหาวัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทุ่งก่อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าซาง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอขุนตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลต้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าตาล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลยางฮอม
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอป่าแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแงะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันมะค่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโรงช้าง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพญาเม็งราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตาดควัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเม็งราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ต๋ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เปา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลไม้ยา
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอพาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทรายขาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลทานตะวัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลธารทอง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าหุ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่วงคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันกลาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันติสุข
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันมะเค็ด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหัวง้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเจริญเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองพาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงห้าว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่อ้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เย็น
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียงของ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลครึ่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบุญเรือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลริมโขง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีดอนชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสถาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยซ้อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเชียงแสน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านแซว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีดอนมูล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เงิน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโยนก
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเทิง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลงิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลตับเต่า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปล้อง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีดอนไชย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทรายงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหงาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหนองแรด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเชียงเคี่ยน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ลอย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเมือง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยลาน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอยฮาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าสุด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลนางแล
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านดู่
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าอ้อดอนชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลรอบเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลริมกก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยชมภู
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยสัก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่กรณ์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ข้าวต้ม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ยาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดอนศิลา
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลผางาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเมืองชุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงชัย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงเหนือ
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงป่าเป้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านโป่ง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่างิ้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันสลี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงกาหลง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เจดีย์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอเวียงแก่น
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าข้าม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลปอ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลม่วงยาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลหล่ายงาว
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่จัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจอมสวรรค์
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจันจว้า
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจันจว้าใต้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าข้าวเปลือก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าซาง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าตึง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีค้ำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลสันทราย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่คำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่จัน
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ไร่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเทอดไทย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สลองนอก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สลองใน
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่ลาว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลจอมหมอกแก้ว
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลดงมะดะ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบัวสลี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าก่อดำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งแพร่
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่สรวย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลท่าก๊อ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลป่าแดด
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลวาวี
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีถ้อย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเจดีย์หลวง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่พริก
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สรวย
 ต่อประกันภัยรถยนต์ อำเภอแม่สาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลบ้านด้าย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลศรีเมืองชุม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลห้วยไคร้
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเกาะช้าง
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลเวียงพางคำ
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลแม่สาย
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งงาม
ต่อประกันภัยรถยนต์ตำบลโป่งผา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.